Strona internetowa Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii Molekularnej

Wszystkie informacje związane z Zakładem Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii Molekularenej można znaleźć pod adresem: www.nutrigenomika.sum.edu.pl 

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl