Analiza DNA w medycynie sądowej

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W ZAKŁADZIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ KATEDRY BIOLOGII MOLEKULARNEJ

DLA STUDENTÓW KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia Z PRZEDMIOTU: Analiza DNA w medycynie sądowej

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ROZPOCZNĄ SIĘ W TERMINACH:

  • wykłady w tygodniu od 07.10.2019r
  • ćwiczenia w tygodniu od 14.10.2019r

 TEMATY ĆWICZEŃ:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

KARTA ZAJĘĆ

REGULAMIN PRZEDMIOTU

REGULAMIN PRACOWNI BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl