Aktualności-koło naukowe

  • XXII Międzynarodowe Sympozjum "Stawonogii pasożytnicze, alergenne i jadowite- znaczenie medyczne i sanitarne"

Sympozjum zaplanowane zostało na wrzesień 2021 r. ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. Więcej informacji zostanie udostepnionych przez organizatorów w najblizszym czasie. Gorąco zachęcamy do przygotowania referatów, plakatów i prac dotyczących morfologii, biologii, ekologii, znaczenia medycznego stawonogów, oraz sposobów zwalczania pasożytniczych i alergennych owadów i pajęczaków. Podobnie jak
w ubiegłych latach obrady będą toczyły się w sesjach referatowych i plakatowych.

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl