Działalność katedry

 Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicze nurty realizowanej problematyki naukowo-badawczej obejmują:

 1. Poszukiwanie molekularnych podstaw transformacji nowotworowej na poziomie DNA, RNA i białka, z zastosowaniem mikromacierzy ekspresyjnych (mRNA i miRNA - Affymetrix) oraz mikromacierzy fenotypowych (BIOLOG) w celu detekcji uznanych oraz typowania nowych markerów diagnostycznych, prognostycznych, predykcyjnych i celów terapeutycznych w personalizacji leczenia.                                          
 2. Optymalizację metod pozyskiwania, hodowli oraz różnicowania komórek macierzystych tkanki tłuszczowej, rogówki lub krwi pępowinowej.                                                                                                                 
 3. Zasiedlanie komórek macierzystych na konstruktach syntetycznych lub naturalnych   dla celów medycyny regeneracyjnej.
 1. Detekcja DNA i RNA PERV oraz produktów ekspresji genów naturalnej obrony komórek przed endogennymi retrowirusami świń, zgodnie z opracowanym algorytmem diagnostycznym dla  ksenotransplantacji, gdy dawcą komórek, tkanek lub narządów dla człowieka jest świnia.
 1. Badania dotyczące molekularnych podstaw personalizacji diety prowadzone na poziomie genomu, transkryptomu i proteomu.
 1. Wpływ składników żywności i suplementów diety oraz czynników fizycznych (obróbka termiczna, pole magnetyczne) na zmianę epigenomu (nutrigenomika) ze szczególnym zwróceniem uwagi na wpływ  interakcji  suplementy diety – pożywienie.
 1. Testy cytotoksyczności prowadzone  metodą bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z badanym związkiem chemicznym. Podstawą oceny są wyniki testów: wychwytu czerwieni obojętnej (NRU),  MTT lub XTT, G6320 ApoTox-GloTm Triplex Assay.

 

Działalność dydaktyczna:

Katedra Biologii Molekularnej  prowadzi na Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu zajęcia z przedmiotów :

 1. Biologia molekularna – kierunek: analityka medyczna; farmacja;
 2. Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej – kierunek: biotechnologia medyczna I o;
 3. Komórki macierzyste i inżynieria embrionalna - kierunek:  biotechnologia medyczna II o;
 4. Analiza DNA w medycynie sądowej -  kierunek: biotechnologia medyczna II o;
 5. Epigenetyka - kierunek: biotechnologia medyczna II o;
 6. Podstawy histologii - kierunek: biotechnologia medyczna I o;
 7. Enzymologia i chemia białek - kierunek: biotechnologia medyczna I o;
 8. Immunohistochemia -  kierunek: biotechnologia medyczna II o;
 9. Biotechnologia żywności -  kierunek: biotechnologia medyczna II o;
 10. Bromatologia - kierunek: farmacja;
 11. Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka – kierunek: kosmetologia I o;
 12. Fakultet:  Analiza kwasów nukleinowych w diagnostyce klinicznej – kierunek: analityka medyczna;
 13. Fakultet: Markery molekularne w biotechnologii i medycynie  - kierunek: biotechnologia medyczna I o;
 14. Fakultet:  Mikromacierze w diagnostyce genetycznej – kierunek: biotechnologia medyczna I o;
 15. Fakultet: Nutrigenomika –  kierunek: biotechnologia medyczna I o;
 16. Fakultet: Diagnosta laboratoryjny w Sanepidzie-analiza żywności – kierunek: analityka medyczna.
 17. Fakultet: Epigenetyka - kierunek: biotechnologia medyczna II o;

 

Katedra Biologii Molekularnej realizuje, zgodnie z tematyką badawczą   prowadzoną w katedrze,  prace magisterskie oraz  prace licencjackie na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu.  

 

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl