Nasze pracownie

Katedra Biologii Molekularnej posiada następujące pracownie:

  • Pracownia Analiz Elektroforetycznych
  • Pracownia Mikromacierzy Oligonukleotydowych (Affymetrix)
  • Pracownia Amplifikacji i Sekwencjonowania Kwasów Nukleinowych
  • Pracownia Ekstrakcji Kwasów Nukleinowych
  • Pracownia Hodowli i Analiz Komórkowych
  • Pracownia Epigenetyki
  • Pracownia Proteomiki
  • Pracownia Bromatologii

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl