Pracownia Hodowli i Analiz Komórkowych

  • Hodowle w monokulturze i kokulturze
  • Analiza proliferacji i przeżywalności komórek z wykorzystaniem testów: WST-1, Sulforodamina B, LDH, MTT
  • Hodowla komórek linii raka jelita grubego (HT-29, CaCO-2), analiza toksyczności i mechanizmów molekularnych zachodzących w komórkach pod wpływem działania leków przeciwnowotworowych.
  • Analiza nefrotoksyczności wybranych substancji z wykorzystaniem linii RPTEC (nabłonkowe komórki kanalika proksymalnego nerki)
  • Izolowanie i hodowla linii ADSC (komórki macierzyste tkanki tłuszczowej), a także proces ich różnicowania
  • Izolowanie i hodowla LESC (komórki macierzyste rąbka rogówki) pochodzących od świń, a także hodowla HCEC (komórki nabłonka rogówki) w celu ich wykorzystania w regeneracji rogówki
  • Analiza infekcyjności PERV poprzez hodowlę komórek pochodzących od świń w kokulturze z komórkami ludzkimi

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl