Pracownia Mikromacierzy Oligonukleotydowych (Affymetrix)

  • Wykonywanie eksperymentów mikromacierzowych z hodowli komórkowych, bioptatow, wycinków itp.
  • Analiza półilościowa transkrypcji genów oraz badanie zjawiska wyciszanie genów przez miRNA z wykorzystaniem mikromacierzymiRNA.
  • Analiza statystyczna wyników eksperymentów macierzowych.
  • Weryfikacja wyniku eksperymentów mikromacierzowych przy pomocy techniki real time RT-qPCR.

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl