Koło naukowe - co zyskujesz?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i ambitnych Studentów do pracy w Kole Naukowym prowadzonym w naszym Zakładzie !

 Zalety pracy w kole:

  • nabywanie dodatkowych umiejętności praktycznych w pracy laboratoryjnej;
  • poznawanie nowych technik i doskonalenie umiejętności;
  • pogłębianie wiedzy na temat technik laboratoryjnych stosowanych w Zakładzie;
  • pogłębianie wiedzy z zakresu Biologii Molekularnej na cyklicznych spotkaniach seminaryjnych koła naukowego;
  • udział w projektach badawczych realizowanych w Zakładzie;
  • możliwość wykonania własnej pracy badawczej w oparciu o warsztat Katedry i prezentacji wyników na krajowych i zagranicznych konferencjach o stopniu międzynarodowym i krajowym;
  • zdobywanie dorobku naukowego w postaci doniesień zjazdowych oraz publikacji w recenzowanych czasopismach już od 1-ego roku studiów;
  • pierwszeństwo zapisu na realizację pracy licencjackiej lub magisterskiej

 Uwaga! Praca w kole naukowym wymaga dodatkowego zaangażowania, regularnej i systematycznej pracy oraz wysiłku umysłowego! Wymagamy przygotowania do zajęć seminaryjnych, a także pełnej gotowości do pracy laboratoryjnej :)

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl