Osiągnięcia koła naukowego

Rok akademicki 2018/2019

II ŚLĄSKIE FARMACEUTYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE

Student farmacji - Jakub Krzaczyński wział udział w niniejszej konferencji,

gdzie zdobył III miejsce w konkursie na najlepszą prezentację plakatową  pdf  pdf 

 

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA " nAUKA I PASJA KLUCZEM DO SUKCESU . INNOWACJE W GOSPODARCE"

Student farmacji - Jakub Krzaczyński wział udział w niniejszej konferencji: pdf

 

SIMC-INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS of SILESIA 2019

Student farmacji - Jakub Kraczyński i analityki medycznej - Joanna Miśkiewicz, karolina Sterzelec, wzięli udział w konferencji: pdf

 

 IX OGÓLNOKRAJOWA KONFORENCJA NAUKOWA  MŁODZI NAUKOWCYW POLSCE - BADANIA I ROZWÓJ, 10.04.2019r. we Wrocławiu

Studentki analityki medycznej - Joanna Miśkiewicz, Karolina Strzelec wzięły udział w niniejszej konferencji: pdf

  

KONFERENCJA BIOMEDTECH, 05.04.2019r. w Zabrzu

 

Student farmacji -Jakub Krzaczyński wziął udział w konferencji BioMedTech w dniu 05.04.2019r. w Zabrzu,

gdzie zaprezentował pracę, pt. "Zmiany aktywności transkrypcyjnej genów związanych z opornością lekową

w hodowli ludzkich fibroblastów skóry NHDF eksponowanych na adalimumab."

(Autorzy: Jakub Krzaczyński, Piotr Michalski, Beniamin Grabarek, Celina Kruszniewska-Rajs,

Barbara Strzałka-Mrozik) i otrzymał za nią 1 Miejsce Nagrody Publiczności

http://biomedtech.eu/nagrody/

 

Ponadto, Pan Jakub Krzaczyński jest również współautorem drugiej pracy zaprezentowanej podczas BioMedTech

"Profil ekspresji genów ścieżek sygnalizacyjnych TGFβ w fibroblastach skóry eksponowanych na cyklosporynę A."

(Autorzy:Piotr Michalski, Jakub Krzaczyński, Beniamin Grabarek,

Celina Kruszniewska-Rajs, Dominika Wcisło-Dziadecka).

Praca ta stanowi potwierdzenie interdyscyplinarnego charakteru prowadzonych badań oraz współpracy

z Katedrą Kosmetologii oraz Kołem Naukowym przy Katedrze Kosmetologii.

 

Miło nam poinformować, iż Studetnt farmacji -Jakub Krzaczyński przynależy do Stwoarzyszenia Młodych Biotechnologów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zacieśnienia współpracy i realizacji celów Naukowych Koła i Stowrzyszenia.

 

 

 

Mamy przyjemność poinfrmować, że oryginalny artykuł naukowy, którego współautorem jest Student farmacji -
Jakub Krzaczyński został przyjęty do druku w czasopiśmie „Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny.

 

 


 

 

 

XI INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA TYGIEL 2019, Lublin, 23-24 marca 2019 r.

                                                       
Student farmacji- Jakub Krzaczyński pt. „ Zmiany aktywności transkrypcyjnej genu CYP1B1 związanego z sygnalizacją IL-12/23 w hodowli NHDF eksponowanych na adalimumab ”, zdobywając I miejsce w Sesji Posterowej.


W konferencji wzięły również udział studentki analityki Medycznej - Joanna Miśkiewicz i Karolina Strzelec,

które zaprezentowały swoje prace w formie wystąpienia ustnego.

certyfikaty, zaświdczenia uczestnictwa i streszczenia: pdf

Mamy przyjemność poinfrmować, że oryginalny artykuł naukowy, którego współautorem jest Student farmacji - Jakub Krzaczyński został przyjęty do druku w czasopiśmie „Annales Academiae Medicae Silesiensis”

Udział Studenta farmacji - Jakuba Krzaczyńskiego w IX Konferencji Oddziałów Katowickich Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która odbyła się 27 lutego 2019r. w Domu Lekarza w Katowicach.

 

Trzydniowy staż szkoleniowy w Laboratorium Naukowo - Szkoleniowym studentek analityki medycznej - Karoliny Strzelec i Joanny Miśkiewicz 

 

 

 

I ogólnopolska konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej Młodzi Diagności w Łodzi; 16-17.11.2018r.

                                                       
Studentki analityki medycznej - Joanna Miśkiewicz i  Karolina Strzelec zaprezentowały pracę pt. „ Profil ekspresji wybranych genów kodujących białka z rodziny BCL-2 u chorych na łuszczycę stawową leczonych adalimumabem”, zdobywając I miejsce w Sesji Ustnej.

 

 

 

Studenci analityki medycznej – Dawid Kopacz i Dominika Muszalska podczas konferencji zaprezentowali pracę pt. „ Aktywność transkrypcyjna FAS FASL u pacjentów z łuszczycą stawową poddanych terapii anty-TNF”, zdobywając IV miejsce w Sesji Posterów.

 

Podsumowanie roku akademickiego 2017/2018

 W ubiegłym roku studenci wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem w wyniku czego Koło Naukowe powiększyło swój dorobek o  3 publikacje pełnotekstowe oraz 4  doniesienia zjazdowe na konferencjach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Gratulujemy wystąpień!

Zapraszamy do kontynuowania pracy w kole i rozwijania swoich zainteresowań w kolejnym roku akademickim!

Dorobek 2017/2018:

Publikacje pełnotekstowe: 3
Doniesienia zjazdowe: 4

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.392

Punktacja ministerstwa: 30.000

Lista osiągnięć Koła Naukowego Biologii Molekularnej: pdf

 Grażyna Janikowska, Tomasz Janikowski, Alina Pyka-Pająk, Urszula Mazurek, Marcin Janikowski, Maciej Gonciarz, Zbigniew Lorenc. Potential biomarkers for the early diagnosis of colorectal adenocarcinoma - transcriptomic analysis of four clinical stages. Cancer Biomark, 2018, 22, 1, 89-99. doi: 10.3233/CBM-170984
wskaźnik Impact Factor ISI: 2.392; Punktacja ministerstwa: 20.000

Abstract: pdf

 

Śląskie Farmaceutyczne Spotkania Naukowe „Od nauki do apteki”, Sosnowiec, 7 września 2018r.

 

Podczas konferencji Marcin Janikowski zaprezentował prace pt „Profil ekspresji genów TIMP w fibroblastach skóry ludzkiej infekowanych krętkami Borrelia”

SIMC-INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS of SILESIA 2018


Podczas konferencji organizowanej przez STN w Katowicach pracę pt. "Evaluation of Wnt/β-catenin signaling pathway expression in adipose derived stem cells under the influence of conditioned medium from limbal epithelial stem cells" zaprezentowały Paulina Kamińska oraz Agnieszka Polak, studentki 2 roku biotechnologii medycznej oraz
 
pracę pt "The impact of mesenchymal stel cells on the proliferation rate of limbal epithelial stem cells stimulated with LPS" Agnieszka Prusek  studentka 2 roku farmacji.
 

  8 Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych odbyła się w dniach 16-17.11.2017 w Warszawie

 
Podczas konferencji swoje wystąpienie ustne miały:
Agnieszka Prusek, studentka 2 roku farmacji z pracą pt. "Wpływ mezenchymalnych komórek macierzystych na ekspresję IL-6 w rąbkowych komórkach macierzystych stymulowanych LPS"
Małgosia Zawrzykraj, studentka 3 roku biotechnologii medycznej z pracą pt. "Ocena wpływu VEGF oraz melatoniny na proces różnicowania ADSC w kierunku osteoblastów"
 
oraz wystąpienie plakatowe Piotr Małysa, student 3 roku biotechnologii medycznej pt.  "Ocena wpływu VEGF oraz melatoniny na proces różnicowania ADSC w kierunku osteoblastów"
 

 

Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017

 

dorobek 2016/2017:

Publikacje pełnotekstowe: 2
Doniesienia zjazdowe: 6

 

 

VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza
26-28.05.2017

Podczas konferencji organizowanej w Warszawie, swoją pracę pt. "Analiza komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej pozyskanej od kobiet chorych na nowotwór jajnika" zaprezentowały Paulina Król oraz Marta Bronicka 

http://msb.symbioza.edu.pl/

- abstrakt -

 

 

 

Konferencja Genomica
12-13.05.2017

Studenci II roku Biotechnologii medycznej zaprezentowali poster pod tytułem "Wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu mięśnia sercowego u pacjentów po przebytym zawale serca" podczas III Studenckiej Konferencji Genetycznej "Genomica" w dniach 12-13.05.2017, organizowanej przez Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

http://www.genomica.pl/

- plakatPDF - abstrakt -

na zdjęciu: Piotr Małysa, Małgorzata Zawrzykraj

 

SIMC - International Medical Congress of Silesia
27-28.04.2017

Podczas konferencji swoje wystąpienie miał Marcin Jajko, który zaprezentował pracę pt. "Influence of different antibiotics on adipose derived stem cells in vitro conditions".

http://stn.sum.edu.pl/naszekonferencje/simc

abstraktJPG -

 

IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2017 
18-29.03.2017

Członkowie Koła Naukowego Biologii Molekularnej zaprezentowali swoje prace podczas tegorocznej edycji konferencji naukowej "Tygiel 2017".

 

1. Plakat autorstwa Agnieszki Prusek, doniesienie pt. "Wpływ komórek macierzystych na regenerację nerki" 

plakatPDF - abstrakt -

 

2. Prezentacja autorstwa Justyny Katy, Pauliny Olejak (Gawronek),  Katarzyny Frymus pt. "Charakterystyka markerów molekularnych rąbkowych komórek macierzystych świni w różnych warunkach hodowli" 

- abstrakt -

 

3. Prezentacja autorstwa Marcina Jajko oraz Moniki Baran pt. "Wpływ amfoterycyny B na proliferację mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej"

- abstrakt -

 

 

 

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl