Home arrow Pracownicy arrow Pracownicy arrow prof.dr hab.n.med. Urszula Mazurek- Kierownik Katedry
prof.dr hab.n.med. Urszula Mazurek- Kierownik Katedry Drukuj Poleć znajomemu
31.08.2008.

1. Dane osobowe

Nazwisko imię: 

 

prof. dr hab. Urszula Mazurek

Miejsce zatrudnienia Adres (katedry): 

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ¦l±ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jedno¶ci 8

41-200 Sosnowiec

Tel; fax; e-mail: 

tel. (032) 364-10-20,

fax (032) 364-10-20

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wł±cz obsługę JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyć

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wł±cz obsługę JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyć

 

Członkostwa:

Polskie Towarzystwo Badań nad Histamin± 2008; Polskie Towarzystwo Biochemiczne; Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Zajmowane stanowisko/funkcja:

profesor zwyczajny / Kierownik Katedry

 

2. Przebieg kariery naukowej

magister 1978r. Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

 w Toruniu

doktorat:  1987 r.¦l±ska Akademia Medyczna , Wydział Lekarski w Katowicach,

dr hab.n.med.   2004 r ¦l±ska Akademia Medyczna, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu,

profesor 2009 ¦l±ski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

 Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,

3. Dorobek naukowy
Liczba cytowań:
219; indeks H:  8(wg Web of Science)
378, indeks H: 10 (wg. SUM)
Autor 253 publikacji i 504 doniesień zjazdowych
 
 
Publikacje opublikowane przed habilitacj±

1983 rok.

1. Wilczok T., Dworzański J., Farbiszewska T., Goss M., Dzierżewicz Z., Mazurek U., Krystek M., Raczek. K., Dębowski M., Simon M.: Badania toksycznych zanieczyszczeń organicznych w wodach Odry i jej dorzecza. Zeszyty Odrzańskie 1983, 12, 54-71.
MNiI 1
2. Wardas M., Wardas W., Mazurek U.: The effect of some organic solvents on the growth of Chlorella algea, strain 366. Oceanologia, 17, 1983, 21-28. MNiI 6

1985 rok.

3. Raczek K., Mazurek U., Wilczok A., Kustra G., Wilczok T.: Die Abhängigkeit der Empfindlichkeit der Chlorella Vulgaris Zellen zu 3,4-Benzpyren in den Stadien des Lebenszyklusses. Wiss. Hefte d.Pädagogischen Hochschule „W. Ratke“ Köthen, Heft 1/1985, 12, 20, 55-57. MNiI 3
4. Wilczok T., Buszman E., Mazurek U., Wilczok A., Raczek K.: Die Wirkuńg des Colchicins und des Colchiceins auf den Lebenszyklus der Zellen von Chlorella Vulgaris. Wiss. Hefte d.Pädagogischen Hochschule „W. Ratke“ Köthen, Heft 1/1985, 12, 20, 59-61. MNiI 3

5. Wilczok T., Wacławek R., Wilczok A., Mazurek U.: Morphometrische Untersuchungen im Chlorella-Testsystem. Wiss. Hefte d.Pädagogischen Hochschule „W. Ratke“ Köthen, Heft 1/1985, 12, 20, 63-64. MNiI 3

6. Wilczok A., Mazurek U.: Nukleopeptide in der Zellteilung von Chlorella vulgaris. Wiss. Hefte d.Pädagogischen Hochschule „W. Ratke“ Köthen, Heft 1/1985, 12, 20, 135-137. MNiI 3

1987 rok.

7. Wardas W., Wardas M., Mazurek U., Waszkiewicz E., Majnusz U.: Toksyczność wybranych węglowodorów względem glonów Chlorella w hodowlach laboratoryjnych. Roczniki PZH, 1987, 38, 6, 523-527. MNiI 4

8. Wilczok T., Mazurek U.: The role of water in size and shape characteristics of newly formed aplanospores of Chlorella vulgaris. Studia Biophysica, 1987, 122 (1-3), 237-248. MNiI 101988 rok.

9. Wardas W., Mazurek U. Wykorzystanie jednokomórkowych glonów w badaniach biotoksykologicznych oraz ocena toksyczności fluorków w hodowlach Chlorella. Metabolizm Fluoru, 88. 1988, PTBioch, Szczecinskie TN, 25-27.

1990 rok.

10. Mazurek U., Naglik T., Wilczok A., Latocha M.: Effect of cadmium on Photosynthetic Pigments in Synchronously Growing Chlorella cells. Acta Biochim. Pol. 1990 Vol.37 s.391-394. IF: 0.367; MNiI 10

1992 rok.

11. Mazurek U., Wilczok A., Tyrawska D., Świderska B.: The development of Chlorella vulgaris cells exposed to cadmium at successive stages of their life cycle. Biologia Plantarum 1992; 34 (3-4): 319-323. IF: 0.215; MNiI 15

1993 rok.

12. Mazurek U.: Changes of C18 fatty acids content in phospholipids of synchronously cultured Chlorella vulgaris. Acta Biochim. Pol. 1993 Vol.40 no.1 p.120-122. IF: 0.367; MNiI 10

1994 rok.

13. Domal-Kwiatkowska D., Sosak-¦widerska B., Mazurek U., Tyrawska D.: The effect of cadmium on the survival and filtering rate of Daphnia magna, Straus 1820. Pol. Arch. Hydrobiol. 1994, 41, 4, 465-473. MNiI 3; IC: 3.610.

14. Sosak-¦widerska B., Tyrawska D., Mazurek U., Wilczok A.: Morphometric evaluation of cadmium-contaminated Chlorella vulgaris Beij. 1890, strain A-8 cells. Pol. Arch. Hydrobiol. 1994, 41, 1, 133-147. MNiI 3; IC: 3.610.

15. Wilczok A., Mazurek U., Tyrawska D., Sosak-¦widerska B.: Effect of cadmium on the cell division of Chlorella vulgaris Beij. 1890, strain A8. Pol. Arch. Hydrobiol. 1994, 41, 1, 123-131. MNiI 3 IC: 3.610.
1997 rok.

16. Bednarek I., Mazurek U., Moric E., Kowalczuk O., Domal-Kwiatkowska D., Wilczok A., Czechowska E., Laskowska-Lepiarczyk E., Gonciarz Z., Wilczok T.: 5'NC region of the HCV genome complexity detected by SSCP and RFLP analysis. Med. Sci. Monitor 1997 Vol.3 no. 3 p.328-335. MNiI 10 IC: 9.750.

17. Bednarek I., Mazurek U., Moric E., Kowalczuk O., Domal-Kwiatkowska D., Wilczok A., Kuśmierz D., Laskowska-Lepiarczyk E., Gonciarz Z., Wilczok T.: Replicating hepatitis C virus in peripheral blood mononuclear cells. Med. Sci. Monitor 1997 Vol.3 no. 3 p.313-318. MNiI 10 IC: 9.750.

18. Lodowska J., Tam I., Mazurek U., Kurkiewicz S., Pytel A., Wilczok A., Wilczok T.: Changes of free fatty acid composition of Chlorella vulgaris at various stages of the life cycle. Acta Biol. Cracov. Bot. 1997 Vol.39 p.81-87. IF: 0.143; MNiI 10: 7.000.

19. Mazur W., Gonciarz Z., Laskowska-Lepiarczyk E., Hamankiewicz M., Pieczyrak B., Mazurek U., Bednarek I., Karolczuk O., Wilczok A., Kwiatkowska D., Moric E., Kuśmierz D., Wilczok T.: Concomitant hepatitis C virus RNA and hepatitis B virus DNA in serum of patients with chronic viral hepatitis. Cent. Eur. J. Immunol. 1997 Vol.22 nr 2 s.78-85. MNiI 5; IC: 6.100.

20. Pruchnik F., Kluczewska G., Wilczok A., Mazurek U., Wilczok T.: Rhodium (II) complexes with phenantrolines and their metabolic action on synchronized cell culture. J. Inorg.Biochem. 1997 Vol.65 p.25-34. IF:1.342; MNiI 20

21. Urszula Mazurek. Biologia molekularna Czę¶ć 1. ¦l±ska Akademia Medyczna Katowice 1997

1998 rok.

22. Lodowska J., Tam I., Moric E., Kurkiewicz S., Wilczok A., Mazurek U., Wilczok T.: Chlorella vulgaris jako Ľródło nienasyconych kwasów tłuszczowych. Materiały z sympozjum n.t. Oleje z nasion wiesiołka i inne oleje zawierające kwasy n-3 lub n-6 w profilaktyce i terapii. Sulejów, 15-16.05.1998, s.274-281.

23. Mazurek U., Domal-Kwiatkowska D.,. Wilczok T.: Badania molekularne w diagnostyce kardiomiopatii przerostowej. Diagnostyka laboratoryjna i wiadomo¶ci PTDL, 1998, 34, suplement 1,158-160 13 Zjazd Naukowy Pol. Tow. Diagnostyki Laboratoryjnej: "Biologia molekularna w diagnostyce laboratoryjnej", Wrocław 10-12.09.1998, streszcz. Ranking MNiI 3; IC: 4.260.

1999 rok.

24. Lodowska J., Mazurek U., Kurkiewicz S., Wilczok A., ¦wierczek G., Tam I., Pytel A., Wilczok T.: GC-MS analysis of fatty acids in phospholipids from Chlorella vulgaris cultivated synchronously in the presence of propranolol. Acta Pol. Pharm.-Drug Res. 1999 Vol.56 No.1,.21-27. MNiI 6; IC: 6.650.


25. Mazur W., Braczkowski R., Gonciarz M., Petelenz M., Mazurek U., Wilczok T Gonciarz Z.: Fibrosis TGF-1 marker in blood of chronic hepatitis C patients during interferon alfa-2B therapy. Med.Sci.Monit 1999 Vol.5 Suppl.1: 3rd Scientific Conference of Polish Association for the Study of the liver - "Portal hypertension", Mikołajki 6-8.05.1999, p.73-76. MNiI 10; IC: 9.750.

2000 rok.

26. Domal-Kwiatkowska D., Smolik S., Mazurek U., Moric E., Polońska J., Nowalany-Kozielska E., Glanowska G., Wodniecki J., Szarek J., Wilczewski P., Kozakiewicz K., Tendera M., Wilczok T.: Zmiany genetyczne a obraz kliniczny rodzinnej kardiomiopatii przerostowej. Wiad. Lek., 2000, 53(1-2), 4-20. MNiI 5; IC: 5.020.

27. Glanowska G., Nowalany-Kozielska E., Domal-Kwiatkowska D., Smolik S., Mazurek U., Szarek J., Wilczewski P., Fudal M., Wodniecki J.: Rodzinna kardiomiopatia przerostowa. Poszukiwanie mutacji genu łańcuchów -miozyny sercowej. Kardiol Pol., 2000, 53, 241-243. MNiI 5; IC: 5.300.
28. Gola J., Czuba B., Mazurek U., Sławska H., Kamiński K., Wilczok T.: Przydatność ilościowej oceny genomu Toxoplasma gondii przy użyciu metody PCR TaqMan w płynie owodniowym, krwi matki oraz krwi noworodków w wybranych przypadkach patologii ciąży. Ginekol. Pol., 2000, 71(9), 954-958. MNiI 5; IC: 5.730.

29. Gonciarz Z., Mazur W., Mazurek U.: Lamiwudyna w leczeniu przewlekłych chorób wątroby spowodowanych wirusem zapalenia wątroby typu B. Postępy Nauk Medycznych, XIII (1), 2000, 3-6. MNiI 3; IC: 1.500.

30. Kapral M., Mazurek U., Orchel J., Wilczok T., Gierek T,. Pilch J., Paluch J., Markowski J.: Activity of kininogen and kinin receptors in precancerous conditions as well in the head and neck area malignant neoplasms. 4th European Conference of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 13-18 May 2000, Berlin, International Proceedings Division Monduzzi Editore, 2000, A513/C/00364: 677-680. MNiI 12.

31. Mazur W., Gonciarz Z., Mazurek U., Wilczok T.: Lamiwudyna w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. ¶wiat Med., 2000, 10(18), 10-15. MNiI 3

32. Mazurek U., Kapral M., Wilczok T., Gierek T., Pilch J., Paluch J,. Markowski J.: HPV identification in the pathogenesis of precancerous conditions and malignant neoplasms of the head and neck area. 4th European Conference of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 13-18 May 2000, Berlin, International Proceedings Division Monduzzi Editore, 2000, A513/C/00365: 681-686. MNiI 12

33. Michalski B., Mazurek U., Olejek A., KuĽmierz D., Poręba R., Witek A., Wilczok T.: Ekspresja genów angiogenezy – VEGF i jego receptora KDR, genu supresorowego p53 oraz E6 HPV16 i HPV18 w raku sromu i szyjki macicy. Wiad. Lek., 2000, 53(5-6), 240-246. MNiI 5; IC: 5.020.

34. Olejek A., Mazurek U., Michalski B., Kuśmierz D., Orchel J., Witek A., Wilczok T.: Ekspresja genów receptorów dla kinin i kininogenu w raku szyjki macicy współistniejącym z infekcją HPV. Wiad. Lek., 2000, 53(5-6), 247-254. MNiI 5; IC: 5.020

35. Smolik S., Domal-Kwiatkowska D., Mazurek U., Moric E., Nowalany-Kozielska E., Glanowska G., Kozakiewicz K., Wodniecki J., Tendera M., Wilczok T.: Usefulness of microsatellite markers in identification of family members carrying a mutation of the -myosin heavy chain gene in families with hypertrophic cardiomyopathy. J. Appl. Genet., 2000, 41(3), 199-208. MNiI 6; IC: 6.900.

2001 rok.

36. Czuba B., Pendzich J., Gola J., Mazurek U., Sławska H., Kamiński K., Wilczok T.: Prenatalna diagnostyka zarażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii metodą ilościowej polimerazowej reakcji łańcuchowej PCR-TaqMan. Wiadomości Parazytologiczne, 2001, 47 (Suppl. 1), 91-97. MNiI 3; IC: 4.060.

37. Dzierżewicz Z., Cwalina B., Szczerba J., Bednarek I., Mazurek U., Wilczok T.: Restriction Profiles of Plasmid DNA from wild strains of Desulfovibrio drsulfuricans. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2001, 43: 125-129, IF 0.314; MNiI 10

38. Gierek T., Pilch J., Paluch J., Markowski J., Kapral M., Mazurek U., Wilczok T.: Detection of Oncogenes E6 and E7 HPV in Cancerous Tissues of Oral Cavity Floor and Tongue. Oral Oncology, 2001, 7, 520-523. IF 1,606, MNiI 24

39. Jurzak M., Mazurek U., Mazur W., Wdowiak E., Gonciarz Z., Wilczok T.: Increased AST and GGT activity as marker of RT-PCR inhibition in RNA extracts from peripheral blood. Med. Sci. Monit. 2001, 7 (Suppl. 1), 231-235. MNiI 10; IC: 9.750.

40. Loch T., Michalski B., Mazurek U,. Graniczka M.: Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) i jego rola w procesie nowotworowym. Post. Hig. Dośw. 2001, 55(2), 257-274. MNiI 5; IC: 6.000.

41. Mazur W., Mazurek U., Jurzak M., Wilczok T., Bułanowski Z., Gonciarz Z.: Positive and negative strands of HCV-RNA in sera and peripheral blood mononuclear cells of chronically hemodialyzed patients. Med. Sci. Monit. 2001, 7 (1), 108-115. MNiI 10, IC: 9.750.

42. Mazur W., Mazurek U., Jurzak M., Wilczok T., Gonciarz M., Gonciarz Z.: Short-term changes of serum IL-2 and IL-6 induced by interferon alpha-2b in patients with chronic hepatitis C. Med. Sci. Monit. 2001, 7 (Suppl. 1), 151-156. MNiI 10; IC: 9.750.

43. Mazur W., Machniak M., Mazurek U., Jurzak M., Wilczok T., Gonciarz Z.: Interferon versus interferon with UDCA combined therapy in chronic hepatitis C. Med. Sci. Monit. 2001, 7 (Suppl. 1), 157-164. MNiI 10; IC: 9.750.

44. Mazurek U., Bierzyńska-Macyszyn G., Gola J., Orchel J., Słowiński J., Wilczok, T.: BCL2 and BAX mRNA concentration profile in fibrillary Astrocytoma. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl. 2), 179-180. IF 0.594; MNiI 10;

45. Mazurek U., Jurzak M., Gola J., Mazur W., Szuścik T,. Krysiak T., Gonciarz Z., Wilczok T.: Dynamics of HCV replication in patients with chronic hepatitis C during interferon and ribavirin combined therapy. Med. Sci. Monit., 2001, 7 (Suppl. 1), 236-240. MNiI 10; IC: 9.750.

46. Mazurek U., Pastucha E., Orchel J., Bierzyńska-Macyszyn G., Cholewa K., Stadnicki A., Wilczok T.: Concentration profile of mRNA of kinine B1 and B2 receptors in evaluation of colon pathologies. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl. 2), 181-182. IF 0.594; MNiI 10.
47. Mazurek U., Wiczkowski A., Zalewska-Ziob M., Sliupkas-Dyrda M., Sikora M., Kalita B., Wilczok T.: Zastosowanie technik biologii molekularnej do identyfikacji Helicobacter pylori we krwi i wycinkach błony śluzowej żołądka u dzieci. Pediatr.Pol. 2001, 76, 4 s.269-273. MNiI 4; IC: 4.550.

48. Mazurek U., Witek A., Olejek A., Paul M., Skałba P, Wilczok T.: Expression of telomerase genes as potential marker of neoplastic changes. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl. 2), 183-184. IF 0.594; MNiI 10.

49. Michalski B., Mazurek U., Graniczka M., Loch T., Poręba R., Wilczok T., Ćwiklicki J.: Znaczenie badań molekularnych wykrywających DNA-HPV w algorytmie diagnostycznym badań cytologicznych według systemu Bethesda. Ginekologia praktyczna 2001, 1(54), 8-10. MNiI 3; IC: 3.150.

50. Michalski B., Mazurek U., Graniczka M., Loch T., Poręba R., Wilczok T.: Znaczenie badań kolposkopowych i wykrywających DNA-HPV. Ginekologia praktyczna 2001, 1(54), 11-13. MNiI 3; IC: 3.150.

51. Michalski B., Mazurek U,. Olejek A., Graniczka M., Loch T., Poręba R. Wilczok T.: Quantitative RT-PCR assay for mRNA of VEGF and histones H2b, H4 in determination of proliferative and angiogenic activity in vulvar pathology. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl.2), 108-109. IF 0.594; MNiI 10.

52. Olejek A., Mazurek U., Orchel J., Rzempołuch J., Wilczok T.: Ocena ekspresji genów kodujących kiniogen oraz receptory kinin w różnych stanach patologii sromu metodą QPCR (TaqMan). Gin.Pol., 2001, 72, 9, 717-722. MNiI 5; IC: 5.730.

53. Olejek A., Mazurek U., Kuśmierz D., Rzempołuch J., Wilczok T.: Ilościowa analiza ekspresji genów E6 HPV 18 I P53 metodą QPCR (TaqMan) w ocenie marginesu operacyjnego w raku sromu indukowanym infekcją HPV. Gin.Pol., 2001, 72, 9, 723-727. MNiI 5; IC: 5.730.

54. Orchel J., Mazurek U., Bierzyńska-Macyszyn G., Cholewa K., Pastucha E., Stadnicki A., Wilczok T.: Expression of the histone H3 gene in the assessment of cellular proliferation activity in colitis ulcerosa. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl. 2), 187-188. IF 0.594; MNiI 10.

55. Paul M., Mazurek U., Witek A., Graniczka M., Wilczok T.: Ekspresja mRNA histonu H3 jako marker aktywności proliferacyjknej komórek w rozroście prostytm endometrium. Gin. Pol., 2001, 72, 12a, 1434-1438 . MNiI 5; IC: 5.730.

56. Sławska H., Pendzich J., Czuba B., Mazurek U,. Gola J., Wilczok T., Kamiński K.: Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR) we krwi matkim, płynie owodniowym i krwi noworodka w wybranych przypadkach patologii ciąży. Wiadomości Parazytologiczne, 2001, 47 (Suppl. 1), 99-105. MNiI 3; IC: 4.060.

57. Strzałka B., Mazurek U., Mazur W., Krysiak R., Gonciarz Z., Wilczok T.: Assessment of HBV DNA levels in human plasma and peripheral blood mononuclear cells by taqman Q-PCR assay. Med. Sci. Monit., 7 (Suppl. 1), 2001, 226-230. MNiI 10; IC: 9.750.

58. Świerczek–Zięba G., Lodowska J., Mazurek U., Kurkiewicz S., Wilczok T.: Metoprolol effect on fatty acids composition of cell membrane phosfolipids. Scientia Pharmazeutica (Sci. Pharm) 2001, 69, 167-178. MNiI 3.

59. Witek A., Mazurek U., Paul M., Graniczka M., Skałba P., Wilczok T.: Ilościowa ocena ekspresji genów telomerazy TERT, HTP-1 i TR w prawidłowym endometrium. Ginekologia Polska 2001, 72, 12a, 1543 – 1548. MNiI 5; IC: 5.730.

60. Witek A., Mazurek U., Paul M., Wilczok T.2001;: Differentiation strategies of alternative splicing variants mRNA estrogen receptor-. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl. 2), 114-115 . IF 0.594; MNiI 10.

61. Witek A., Mazurek U., Paul M., Bierzyńska-Macyszyn, Wilczok T.2001.: Quantitative analysis of estrogen receptor- and – and exon 5 splicing variant mRNA in endometrial hyperplasia in perimenopausal women. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl. 2), 119-121. IF 0.594; MNiI 10.

62. Witek A., Mazurek U., Paul M., Bierzyńska-Macyszyn, Wilczok T.2001: Quantitative analysis of estrogen receptor mRNA in human endometrium throughout the menstrual cycle using a real-time reverse transcription-polymerase chain reaction assay. Folia Histochemica et Cytobiologica 2001, 39, (Suppl. 2), 116-118. IF 0,594; MNiI 10.

2002 rok.

63. Herbert E., Trusz-Gluza M., Moric E., Śmiłowska-Dzielicka E., Mazurek U., Wilczok T.: KCNQ1 gene mutations and the respective genotype-phenotype correlations in the long QT syndrome. Med. Sci. Monit., 2002; 8(10): RA 240-248. MNiI 10; IC: 9.750

64. Herbert E., Trusz-Gluza M., Moric E., Śmiłowska-Dzielicka E., Mazurek U., Wilczok T.: The polymorphism of the HERG gene responsible for the autosomal dominant long-QT syndrome. Folia Cardiologica 2002,tom9, nr3, 193-202, MNiI 5; IC: 5.900.

65. Latocha M.T., Kościelny M., Mazurek U.M.: Mutacje w obrębie mtDNA a genetyczne podłoże kardiomiopatii przerostowej. Wiadomości Lekarskie, 2002, LV, nr 5-6, str 315-324. MNiI 5, IC: 5.020.

66. Latocha M., Mazurek U.: Uszkodzenia mitochondrialnego DNA w wybranych patologiach. Wiadomości Lekarskie 2002, LV,7-8, 438-449. MNiI 5; IC: 5.020.

67. Mazurek U., Wilczok T., Mazur W., Bednarek I., Strzałka B., Jurzak M., Laskowska-Lepiarczyk E., Gonciarz Z.: Distribution of hepatitis C virus RNA in whole blood of patients with HCV infection and HBV-HCV coinfection. Med Sci Monit, 2002, 8(2) CR125-130. MNiI 10; IC: 9.750.

68. Michalski B., Mazurek U., Fila A., Kuśmierz D., Bierzyńska- Macyszyn G., Olejek A., Wilczok T.: Cervical angiogenesis and its prognostic significance in various degrees of morphopatology. Hungarian Journal of Gynecologic Oncology, October 2002. Nogyogyaszati Onkologia. 2002, 7, p.174-177. MNiI 3; IC: 4.250.

69. Moric E., Herbert E., Mazurek U., Samelska J., Cholewa K., Trusz-Gluza M., Wilczok T.: The KVLQT1 gene is not a common target for mutations in patients with various heart pathologies. J. Appl. Genet. 2002, 43(2), pp.245-254. MNiI 6; IC: 6.900.

70. Olejek A., Mazurek U., Orchel J., Kuśmierz D., Wilczok T.: Genes coding kininogen and kinins receptors in vulvar carcinoma associated with HPV 18 infection using a novel TaqMan PCR assay. Singapore J.Obstet.Gynecol. 2002 Vol.33 No.3 p.38-43. MNiI 3.

71. Paul M., Mazurek U., Kuśmierz D., Witek A., Wilczok T.: Transcriptional activity of gene p53 and H2b/H4 histone encoding genes as molecular markers in vulvar carcinoma at various stages of advancement of the neopastic process. Pol. J. Gynaecol. Invest. 2002, 5 (2): 287-291. MNiI 3; IC: 4.400.

72. Słowiński J., Mazurek U., Bierzyńska-Macyszyn G.: Histone mRNA in situ hybridization in assessing proliferative activity of normal and malignat cells. Folia Histochemica et Cytobiologica.Vol.40, No. 4, 2002, 335-339. IF: 0.526; MNiI 10.

73. Urbanek T., Sliupkas-Dyrda E., Bednarek I., Skop B,. Mazurek U., Wilczok T., Sypniewski D., Ziaja K.: Znaczenie apoptozy (programowanej śmierci komórki) w chorobach układu naczyniowego - tętniak aorty.: Chir.Pol. 2002 T.4 nr 1 s.37-44. MNiI 5: IC: 4.750.

2003 rok.

74. Marek B., Kajdaniuk D., Janczewska-Kazek, Beniowski M., Świętochowska E., Kos-Kudła B., Ostrowska Z., Mazurek U., Wilczok T., Nowak M., Siemińska L., Borgiel-Marek H., Strzyżewski A., Januła A., Sierek K.: Stężenia aminoterminalnego propeptydu prokolagenu typu III (PIIINP) oraz transformującego czynnika wzrostu–1 (TGF-1) we krwi obwodowej chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C. Pol. Arch. Medycyny Wewnętrznej 2003, CLX, 6 (6), 601-606. MNiI 5; IC: 6.210.

75. Michalski B., Fila A., Mazurek U., Poręba R., Wilczok T.: Korelacja aktywności transkrypcyjnej VEGF I jego receptorów Flt-1, Flk-1 w raku płaskonabłonkowymszyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania IB – IIB. Nowotwory Journal of Oncology 2003, Suppl.2, 41-44. MNiI 5; IC: 5.200.

76. Michalski B., Mazurek U., Olejek A., Loch T., Graniczka M., Poręba R., Wilczok T.: Wzory ekspresji izoform naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w raku sromu T1N2M0. Gin. Pol. 2003, 74, 1, .40-47. MNiI 5; IC: 5.630.

77. Michalski B., Mazurek U., Łukasik A., Fila A., Wilczok T., Pordzik P., Poręba R.: Ocena ryzyka progresji zmian śródnabłonkowych i raka szyjki macicy w aspekcie występowania typów alternatywnego skladania mRNA VEGF-VEGF121, VEGV145, VEGV165, VEGV183, VEGV189, VEGV206. Współczesna Onkologia, 2003, 7, 4, 286-293. MNiI 4; IC: 2.900.

78. Michalski B., Zieliński T., Fila A., Mazurek U., Poręba R., Wilczok T.: Korelacje aktywności transkrypcyjnej naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF), i jego receptorow (FLT-1, FLK-1) w zmianach śródbłonkowych małego stopnia szyjki macicy (LSIL). Gin. Pol. 2003, 74, 9, 805-810. MNiI 5; IC: 5.630.

79. Michalski B., Zieliński T., Mazurek U., Kuśmierz D., Wilczok T., Poręba R.: Aktywność transkrypcyjna i formy alternatywnego składania mRNA genów receptorów Flt-1, F-lk-1 w ocenie ryzyka progresji zmian śródnabłonkowych i raka szyjki macicy. Współczesna Onkologia 2003, 7, 2; 80-88. MNiI 4; IC: 2.900.

80. Moric E., Herbert E., Trusz-Gluza M., Filipecki A., Mazurek U., Wilczok T.:The implications of genetic mutations in the sodium chanel gene (SCN5A). Europace 2003, 5, 325-334. IF: 1,089; MNiI 15.

81. Moric E., Mazurek U., Polońska J., Domal-Kwiatkowska D., Smolik S., Kozakiewicz K., Tendera M., Wilczok T.: Three novel mutations in exon 21 encoding beta-cardiac myosin heavy chain. - J. Appl. Genet. 2003 Vol.44 (1), 103-109. MNiI 6, IC: 6.900.

82. Musialik J., Michałkiewicz J., Petelenz M., Mazurek U., Mazur W., Madaliński K., Gonciarz Z.: Reduction of CD45RA Isoform Expression and Decrease in CD4 and CD8 Receptor Density in Lymphocytes of Patients with Biliary Cirrhosis. Scand. J. Gastroenterol. 2003, (4), 421-426. IF: 2,140; MNiI 20.

83. Stadnicki A., Mazurek U., Plewka D., Wilczok T.: Intestinal tissue kallikrein-kallistatin profile in inflammatory bowel disease. Int. Immunopharmacol. 2003, Vol.3,N7 p.939-944 IF: 2,203; MNiI 15.

84. Stadnicki A., Mazurek U., Gonciarz M., Plewka D., Nowaczyk G., Orchel J., Pastucha E., Plewka A., Wilczok T., Colman R.W.: Immunolocalization and expression of kallistatin and tissue kallikrein in human inflammatory bowel disease. Digestive Diseases and Sciences, 2003 48, 3: 615-623. IF: 1.387; MNiI 15.

85. Stojko R., Głogowska J., Wilczok A., Mazurek U., Witek A., Wilczok T.: Ocena aktywności transkrypcyjnej telomerazy w komórkach krwi pępowinowej i krwi żylnej matek. Gin. Pol. 2003, 74, 10, 1376-1378. MNiI 5; IC: 5.730.

86. Urbanek T., Skop B., Wilczok T., Mazurek U., Wiaderkiewicz R:. Apoptoza w schorzeniach układu naczyniowego – implikacje kliniczne, przegląd piśmiennictwa. Chirurgia Polska, 2003, 5, 1, 47-58. MNiI 5; IC: 5.200.

87. Witek A., Kiecka A., Paul M., Mazurek U., Stojko R., Wilczok T.: Potencjał proliferacyjny komórek w rozrostach i gruczlakoraku endometrium w aspekcie aktywności transkrypcyjnej genu histonu H3. Nowotwory Journal of Oncology 2003, Suppl.2, 77-80. MNiI 5; IC: 5.200.

88. Witek A., Skałba P., Paul M., Graniczka M., Mazurek U., Chromy G., Wilczok T.: Ocena profilu ekspresji receptora estrogenowego beta i jego izoform ER-beta/delta5/6 i ER-beta/delta6 w gruczolakoraku endometrium. Gin. Pol. 2003, 74, 9, 897-901. MNiI 5; IC: 5.730.

89. Witek A., Skałba P., Paul M., Stojko R., Nawrocki M., Mazurek U., Wilczok T.: Profil izoform receptora estrogenowego alfa w gruczolakoraku endometrium. Gin. Pol. 2003, 74, 9, 903-910. MNiI 5; IC: 5.730.

90. Zubelewicz B., Muc-Wierzgoń M., Wierzgoń J., Romanowski W., Mazurek U., Wilczok T., Podwińska E.: Genetic disregulation of gene coding tumor necrosis factor  receptors (TNF  Rs) in follicular thyroid cancer – preliminary report. J Biol. Regul. Homeost. Agents 2002, 16, 2: 98-104. MNiI 10 IF: 0.603.

91. Maksymowicz-Mazur W., Pendzich J.B., Mazurek U., Wilczok A., Dworniczak S., Kozielski J., Oklek K.: Wykrywanie mRNA genu 85B (fbpB) w hodowlach Mycobacterium tuberculosis techniką QRT-PCR. Wiad. Lek., 2003, 56, 9-10: 419-424. MNiI 5, IC: 5.020.

92. Gabrylewicz B., Mazurek U., Ochała A., Sliupkas-Dyrda E., Garbocz P., Pyrlik A,. Mróz I., Wilczok T., Tendera M.: Cytomegalovirus infection in acute myocardial infarction. Is there a causative relationship? Kardiol.Pol. 2003, 59: 283-287. MNiI 15, IC: 5.300.

93. Mazur W., Gonciarz M., Mazurek U., Jurzak M., Wilczok T., Gonciarz Z.: Hepatitis C virus RNA level changes in sera during different regiment of treatment in patients with chronic hepatitis C. Med. Sci Monit, 2003,; 9 (Suppl 3): 39-43. MNiI 10

94. Mazur W., Gonciarz W., Kajdy M., Mazurek U., Jurzak M,. Wilczok T., Gonciarz Z.: Blood serum glutathione alpha transferase (aGST) activity during antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. Med. Sci Monit, 2003,; 9 (Suppl 3): 44-48. MNiI 10


Publikacje opublikowane po habilitacji

2004 r.

95. Orchel J., Słowiński J., Mazurek U., Wilczok T.: H3mRNA levels as a new proliferative marker in astrocytomas. Biochimica et Biophysica Acta (in press). Mol. Bas.Dis. 2004 Vol.1689 No.1 p.42-46 IF 3.046 MNiI 20.000

96. Gruchlik A., Domal-Kwiatkowska D., Stojko J., Smolik S., Stojko A., Mazurek U.,
Wilczok T.: Ekspresja genu VEGF-A, VEGF-B oraz receptorów Flk-1 i Flt-1 w nerce
szczurów Sprague Dowley z utrwalonym brakiem lewej zstępującej tętnicy wieńcowej.
Medycyna Wet. 2004, 60 (1): 84-87. MNiI 15, IF: 0,236.

97. Machnik G., Sypniewski D., Mazurek U., Rożek-Kostórkiewicz J., Wilczok T.: Endogenne wirusy świni (PERV) jako zagrożenie w ksenotransplantacjach. Medycyna Wet., 2004, 60(4): 345-348. IF: 0,236, MNiI 15

98 Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Mazurek Urszula, Właszczuk P., T. Stępień A., Lech, Fijałkowswki M., Sypniewski Daniel, Głogowska-Ligus Joanna, Białas B., Majchrzak H., Wilczok Tadeusz. Prognostication of the course and the treatment efficacy of brain gliomas on the basis of the molecular markers and immunohistochemical analysis (BCL2 and BAX) of the stereotactic bioptates. 2nd Intercontinental Congress of Pathology, Pathology Brazil, 2004, 103-107. MNiI 12

99 Czuba Bartosz, Sławska Helena, Kazimierczak Wojciech, Mazurek Urszula, Kapral Małgorzata, Włoch Agata. Zależność pomiędzy obecnością geneomu wirusa CMV w krwi matki oraz płynie owodniowym a wystąpieniem porodu przedwczesnego i stanem noworodka. Ginekologia Polska, 2004, supl., II Inter.Konf.Nauk.Bytom-Wisła, 2-4.12.2004, 44-48. MNiI 5,IC=5 700.

100 Dworniczak S., Ziora D., Kapral M., Mazurek U., Niepsuj G.; Rauer R., Wilczok T., Kozielski J.. Human cytomegaloyirus DNA level in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Jourlnal of Physiolgy and Pharmacology, 2004, 55, suppl 3, 67-75. IF=2,328, MNiI 20, IC=26,830, ŚAM=10.000

101 Gaweł Barbara, Wajgt Andrzej, Mazurek Urszula. Czynniki ryzyka udarów mózgu. Medycyna Ogólna, 2004, 10 (XXXIX), 3, 199-206. MNiI 3

102 Gaweł Barbara, Wajgt Andrzej, Mazurek Urszula. Miażdżyca-częsta przyczyna udarów mózgu. Medycyna Ogólna, 2004, 10 (XXXIX), 3, 207-211. MNiI 3

103 Gruchlik Arkadiusz, Domal-Kwiatkowska Dorota, Stojko Jerzy, Smolik Sławomir, Stojko Artur, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz. Ekspresja genu VEGF-A, VEGV-B oraz receptorów Flk-i Flt-1 w nerce szczurów Sprague Dowley z utrwalonym brakiem lewej zstępującej tętnicy wieńcowej. Medycyna Wet. 2004, 60 (1), 84-87. IF=0.236, MNiI 15, IC=10.530, Punkt. Wewn. ŚAM=7.000

104 Marek Bogdan, Kajdaniuk Dariusz, Ostrowska Zofia, Kos-Kudla Beata, Borgieł-Marek Halina, Siemińska Lucyna, Nowak Mariusz, Głogowska-Szelag Joanna, Wilczok Tadeusz, Mazurek Urszula, Strzałka Barbara, Szymszal Jan, Kajdaniuk Joanna, Filipczyk Przemysław, Witalińska-Labuzek Cezary Justyna. Twenty-four hour rhythms of growth hormone, insulin-like growth factor-I and insulin-like growth factors binding protein -l and -3 in males with acute and chronić active hepatitis B. Linart. Progress in Medical Research, 2004, 2(7) s.nlb.[14]. MNiI 3, IC=3,840 Punkt. Wewn. ŚAM=3,000

105. Michalski Bogdan, Mazurek Urszula, J Orcheloanna, Kachel-Flis Agata, Zieliński Tomasz, Łukasik Adrian, Belowska Anna, Michalski Mateusz, Wilczok Tadeusz. Znaczenie badań wykrywających DNA-HPV w profilaktyce raka szyjki macicy. Wiadomości Lekarskie 2004, LVII, supl. l, 201-206. MNiI 5, IC=6.090, ŚAM=5.000.

106. Michalski Bogdan, Mazurek Urszula, Belowska Anna, Zieliński Tomasz, Olejek Anita, Kruszniewska Celina, Wilczok Tadeusz, Poręba Ryszard. Angiogenny profil strefy regeneracji w cytologiczno-koloskopowej diagnostyce śródnabłonkowej patologii szyjki macicy. Ginekologia Polska, 2004, supl. LXXV, 229-234. MNiI 5, IC=5,70.

107. Michalski Bogdan, Mazurek Urszula, Zieliński Tomasz, Belowska Anna, Olejek Anita, Kruszniewska Celina, Wilczok Tadeusz. Występowanie izoform mRNA VEGF-VEGF121, VEGF145, VEGF165, VEGF183, VEGF189, VEGF206 i jego receptorów –Flk-1, Flt-1 w prawidłowej strefie regeneracji i LSIL. Ginekologia Polska, 2004, supl. LXXV, 235-240. MNiI 5, IC=5,70.

108. Michalski Bogdan, Mazurek Urszula, Zielinski Tomasz, Fila-Daniłow Anna, Wilczok Tadeusz, Correlation between the transcriptional activity of angiogenic vascular-endothelial growth factor genes and of Flt-1 and Flk-1 receptors in high-grade squamous intraepithelial lesions of the uterine cervix. Acta Biologica Cracoviensia, Series Zoologia, 2004, 46, 59-62. MNiI 4, IC=10,45

109 Muc-Wierzgoń Małgorzata, Mazurek Urszula, Nowakowska-Zajdel Ewa, Kokot Teresa, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara, Cholewa Krzysztof, Wierzgoń Janusz, Sosada Krystian. Specific expression of TNFα and TNF-RII receptors in human colon cancer tissues. Acta Biologica Cracoviensia, Series Zoologia, 2004, 46, 63-67. MNiI 4, IC=10,45

110 Paul Monika, Cholewa Krzysztof, Mazurek Urszula, Witek Andrzej, Wilczok Tadeusz. Estrogen receptor, ER 6 isoform, wtER, DNA sequence analysis, Endometrium, Real-time PCR. 2004,Cancer Investigation , Volume 22 , Issue, 2 1532-4192. IF=2.066, MNiI 10, Punkt. Wewn. ŚAM=11,000

111 Pendzich Joanna, Maksymowicz-Mazur Wanda, Mazurek Urszula, Dworniczak Szymon, Oklek Kazimierz, Kozielski Jerzy, Wilczok Tadeusz. Analiza profilu ekspresji genów kodujacych czynniki sigma w hodowlach Mycobacterium Tuberculosis eksponowanych na ryfamycynę oraz izonizad. Wiadomości Lekarskie 2004, LVII, 5-6, 233-240. MNiI 5, IC=6,090, Punkt. Wewn. ŚAM=5,000

112 Słowiński Jerzy, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Mazurek Urszula, Widel Maria, Latocha Małgorzata, Stomil Monika, Śmietura Mirosław, Mrówka Ryszard. Cytokinesis-blook micronucleus assy in human glioma cells exposed to radiation. Image Anal Stereol 2004, 23, 159-165. MNiI 3

113 Urbanek Tomasz, Skop Barbara, Ziaja K., Wilczok Tadeusz, Wiaderkiewicz R., Palasz A., Mazurek Urszula, Wielgus E. Sapheno-femoral junction pathology: molecular mechanism of saphenous vein incompetence. Clin. Appl. Thromb Homeostat. 2004 10(4), 311-321. IF=1.086, MNiI 15, ŚAM=9.000

114 Stojko Rafał, Witek Andrzej, Głogowska Joanna, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz. Ocena ekspresji mRNA genów podjednostek telomerazy komórek macierzystych krwi pępowinowej w zależności od czasu preparatyki. Ginekologia Polska, 2004, supl. LXXV, 367-370. MNiI 5, IC=5,70.

115 Stojko Rafał, Witek Andrzej, Głogowska-Ligus Joanna, Klimek Katarzyna, Mazurek Urszula, Chromy Grzegorz, Machaj K., Pojda Z., Wilczok Tadeusz. Poszukiwanie różnic ekspresji genów kodujących białka adhezyjne w komórkach macierzystych krwi pępowinowej w zależności od ich zdolności do przylegania. Ginekologia Polska, 2004, supl. LXXV, 371-375. MNiI 5, IC=5,70.

116 Sypniewski Daniel, Małgorzata Jurzak, Krzysztof Cholewa, Joanna Gola, Urszula, Mazurek, Tadeusz Wilczok, J. Rożek-Kostorkiewicz, Włodzimierz Mazur, Zbigniew Gonciarz. Changes in TNF-alpha mRNA levels in the peripheral blood patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection durin alpha-interferon and ribavirin therapy. Viral Immunol. 2004, 17 (4); 580-587. IF=2,156, MNiI 20

117 Wilczok Tadeusz, Mazurek Urszula. Infekcje wirusowe w ksenotransplantacjach. Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof.dr hab. Adama Kołątaja. Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2004, s.83-94. Seria: Rozprawy Naukowe i Monografie Wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. MNiI 6

118 Woszczyk Dariusz, Gola Joanna, Jurzak Magdalena, Mazurek Urszula, Mykała-Cieśla Joanna, Wilczok Tadeusz. Expression of TGF genes and their receptor types I, II, and III in low- and high-grade malignancy non-Hodgkin`s lymphomas. Med. Sci. Monit. 2004, 10(1), CR33-37. MNiI 10,

119 Anna Belowska, Bogdan Michalski, Tomasz Zieliński, Janusz Pozowski, Urszula Mazurek, Tadeusz Wilczok. Limfangiogeneza i powstawanie przerzutów nowotworowych. Ginekologia Onkologiczna 2004, supl. 1, 31-34. MNiI 3

120 Barbara Gaweł, Justyna Szota, Joanna Głogowska-Ligus, Urszula Mazurek, Andrzej Wajgt. Problemy pracy lekarza rodzinnego i zdrowie populacji. Medycyna ogólna, 2004.10.

121 Bogna Gabrylewicz, Urszula Mazurek, Andrzej Ochała, Elektra Sliupkas-Dyrda, Andrzej Pyrlik, Piotr Garbocz, Violetta Jaskuła, Teresa Kowalewska-Twardela, Krzysztof Ziaja, Tadeusz Wilczok, Michał Tendera. Activity of the kinin complex and increased proliferation of arterial intima in patients with generalized atheriosclerosis operated on abdominal aortic aneurysm. Acta Angiol. 2004 Vol.10 No.3 s.143-151. MNiI: 4.000

122 Helena Sławska, Grzegorz Machnik, Bartosz Czuba, Urszula Mazurek, Dariusz Cholewa, Kazimierz Kamiński, Tadeusz Wilczok. Pregnancy course analysis during cytomegalovirus infection; Suitability of biophysical monitoring of fetal wellbeing methods. Arch.Perinat.Med. 2004 Vol.10 No.3 p.45-48. MNiI: 3.000

123 Anita Olejek, Agnieszka Michalska, Urszula Mazurek, Tadeusz Wilczok Analiza ekspresji genów E6 i E7 HPV16 i HPV18 w materiale pooperacyjnym u pacjentek z rakiem sromu. Ginekol.Onkol. 2004 Vol.2 nr 4 s.245-251. MNiI: 3.000

124 Anita Olejek, Agnieszka Michalska, Urszula Mazurek, Dariusz Kuśmierz, Tadeusz Wilczok. Ekspresja genów cytokiny TGF-β1 i jej receptorów I, II i III w raku sromu.
Ginekol.Onkol. 2004 Vol.2 nr 4 s.237-244. MNiI: 3.000

125 M[ałgorzata] Muc-Wierzgoń, E[wa] Nowakowska-Zajdel, T[eresa]
Kokot, A[ndrzej] Kozowicz, B[arbara] Zubelewicz, K[atarzyna] Klakla, U[rszula] Mazurek, K[rzysztof] Cholewa, T[adeusz] Wilczok, J. Wierzgoń, K[rystyn] Sosada. Genetic disregulation of gene coding tumor necrosis factor α receptors (TNFα Rs) in colorectal. cancer cells. J.Exp.Clin.Cancer Res. 2004 Vol.23 No.4 p.651-660. IF: 0,607, MNiI: 10.000

126 Barbara Gaweł, Justyna Szota, Joanna Głogowska-Ligus, Urszula Mazurek, Andrzej Wajgt. Znaczenie mitochondrialnego DNA w neurologii. Med.Ogólna 2004 T.10(39) nr 4 s.277-283. MNiI: 3.000

127 Helena Sławska, Bartosz Czuba, Urszula Mazurek, Grzegorz Machnik, Kazimierz Kamiński, Tadeusz Wilczok. Intrauterine foetal infection by Cytomegaly Virus - dependence between the CMV presence intensification in amniotic fluid and neonatal well-being. Med.Sci.Monitor 2004 Vol.10 Supl.2: 20th Anniversary Conference of the Polish Society of Neonatology, Katowice [Poland] 20-22.05.2004, p.53-57. MNiI: 10.000

128 Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel, Urszula Mazurek, Teresa Kokot, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska, Andrzej Brodziak. Modelowanie poziomu ekspresji genu TNFα, TNF RI, TNF RII w raku jelita grubego. Twój Mag.Med.- Interna 2004 R.9 nr 10 (145) s.77-83. MNiI: 3.000

2005 r.
129 Ala Foremny, Urszula Mazurek, Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik, Wojciech Jacheć. Mutacje w genie receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości (BMPR 2) w pierwotnym nadciśnieniu płucnym. Folia Cardiol. 2005, 12, 13-19.MNiI 5.000

130 Grażyna Glanowska, Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik, Przemysław Wilczewski, Jarosław Szarek, Ewa Nawalany-Kozielska, Urszula Mazurek, Jan Wodniecki, Tadeusz Wilczok. Familial hypertrophic cardiomyopathy. Insertion-deletion polymorphism of angiotensin-cinverting enzyme and angiotensin II receptor. (Rodzinna kardiomiopatia przerostowa. Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu konwertazy angitensyny oraz receptora dla angitensyny II. 445-448) Kardiologia Polska 2005, 62, 5, 440-444. MNiI 5.000

131 B. Marek, D. Kajdaniuk, U. Mazurek, E. Janczewska-Kazek, B. Kos-Kudła, B.Strzałka, A. Fila, D. Niedziołka, M. Beniowski, Z. Ostrowska, H. Borgieł-Marek, J. Kajdaniuk, L. Siemińska, M. Nowak, T. Wilczok, D. Pakuła, P. Filipczyk. TGF- mRNA expression in liver biopsy specimens and TGF- serum levels in patients with chronic hepatitis C before and after antiviral therapy. Journal of Clinical Pharmacy and therapeutic 2005, 30, 271-277. IF: 0,984, MNiI: 10.000

132 Anita Olejek, Urszula Mazurek, Michał Gawlik, Sabina Gałka, Grzegorz Mańka, Tadeusz Wilczok. Ekspresja genu neprylizyny w różnych schorzeniach sromu Ginekologia Praktyczna,2005, 1(82), 30-33. MNiI:: 3.000

133 Anita Olejek, Agnieszka Michalska, Urszula Mazurek, Dariusz Kuśmierz, Tadeusz Wilczok. Ekspresja genów cytokiny TGF-β1 i jej receptorów I, II i III w liszaju twardzinowym sromu. Ginekologia Praktyczna,2005, 1(82), 38-43. MNiI: 3.000

134 Monika Paul-Samojedny, Danuta Kokocińska, Arkadiusz Samojedny, Urszula Mazurek, Robert Partyka, Zbigniew Lorenz, Tadeusz Wilczok. Expression of cell survival/death genes: Bcl-2 and Bax at the rate of colon cancer prognosis. Biochimica et Biophisica Acta 2005, 1741, 25-29. IF: 3,046, MNiI: 20.000

135 Jerzy Słowiński, Urszula Mazurek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Maria Widel, Małgorzata Latocha, Joanna Głogowska Ligus, Monika Stomal, Ryszard Mrówka. Cell proliferative activity estimated by histone H2B mRNA level correlates with cytogenetic damage induced by radiation in human gliblastoma cell lines. J. Neuro-Oncol. 2005, 71, 237-243. IF: 1,968, MNiI: 20.000

136 Antoni Stadnicki, Dariusz Gil, Urszula Mazurek, Małgorzata Latocha. Układ Kalikreina-kininy u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego leczonych Cyklosporyną A. Wiadomości Lekarskie, 2005, LVIII, 5-6, 295-298. MNiI: 5.000

137 G. Bierzyńska-Macyszyn, U. Mazurek, P. Właszczuk, J. Gola, M. Kapral,
T. Stępień, A. Lech, H. Majchrzak and T. Wilczok. Immunohistochemical and molecular markers of proliferation and apoptosis in stereotacitc bioptates of brain gliomas – prognosis of the course of the disease and the treatment efficacy. 14th Meeting of the WSSFN Stereotactic and Functional Neurosurgery, Ed. Mario Meglio, MEDIMOND Internetional Proceedings. 2005, 19-22. MNiI: 12.000

138 Z. Wydmuch, O. Skowronek-Ciołek, K. Cholewa, U. Mazurek, J. Pacha, M. Kępa, D. Idzik and R.D.Wojtyczka, gyrA Mutations in Ciprofloxacin –resistant Clinikal Isolates of Pseudomonas aeruginosa in a Silesian Hospital in Poland, Polish Journal of Microbiology 2005, Vol.54, No3, 201-206. MNiI: 10.000

139 Daniel Sypniewski, Grzegorz .Machnik, Urszula Mazurek, Tadeusz Wilczok, Zdzisław Smorąg, Jacek Jura, Barbara Gajda. Distribution of Porcine Endogenous Retroviruses (PERVs) DNA in Organs of a Domestic Pig. ANNALS OF TRANSPLANTATION Vol.10, No.2,2005. p.46-51, MNiI: 5.000

140 Antoni Hrycek, Dariusz Kuśmierz, Urszula Mazurek, Tadeusz Wilczok. Human cytomegalovirus in patients with systemic lupus erythematosus . GAUT 128549-22/8/2005 -162791, Autoimmunity, 2005; Vol.38 Iss7,p.487-491, IF: 1,392, MNiI:10.000

141 W.Jachec, A.Foremny, D.Domal-Kwiatkowska, S.Smolik, A.R.Tomasik, U.Mazurek, J.Wodniecki. Expresion of gene of TGF-beta1 and its receptors, (R1,R2,R3 /betaglycan/) in wholeblood of the patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension and Eisenmenger syndrome. European Heart Journal 2005, Vol 26, Abstract ESC5L1 2005P609 Contract View.

142 G.Machnik, D.Sypniewski, Z.Wydmuch, K.Cholewa, U.Mazurek, T.Wilczok, Z.Smorąg, and J.Pacha. Sequence Analysis of Proviral DNA of Porcine Endogenous Retroviruses., Transplantation Proceedings, 37, 4610-4614 (2005). IF: 0,511, MNiI:10.000

143 Sabina Gałka, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Ewa Pierzchała, Tadeusz Wilczok. Ekspresja podjednostki hTR genu telomerazy w raku podstawnokomórkowym i kolczystokomórkowym skóry. Postępy Dermatologii i Alergologii XXII; 2005, nr 6, 288-292. MNiI:4.000

144 Slawomira Krzemień, Patrycja Zielińska, Urszula Mazurek. Transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-) – szlaki przewodzenia i funkcje biologiczne. Poradnik farmaceuty Nr9/2005 (21), str.16-19, MNiI:3.000

145 A[ntoni] Stadnicki, E. Pastucha, G[rażyna] Nowaczyk, U[rszula] Mazurek, D[anuta] Plewka, G[rzegorz] Machnik, T[adeusz] Wilczok, R.W. Colman.Immunolocalization and expression of kinin B1R and B2R receptors in human inflammatory bowel diseases. Am.J.Physiol.Gastrointest.Liver Physiol. 2005 Vol.289 No.2 p.G361-G366.
IF: 3.479, MNiI: 24.000

146 Helena Sławska, Bartosz Czuba, Joanna Gola, Urszula Mazurek, Agata Włoch, Tadeusz Wilczok, Kazimierz Kamiński. Trudności w diagnostyce zarażenia ciężarnych Toxoplasma gondii. Czy metoda polimerazowej reakcji łańcuchowej może wyjaśnić wątpliwości? - Ginekol.Pol. 2005 T.76 nr 7 s.536-542., MNiI: 5.000

147 Zenobia Wydmuch, Agnieszka Więcławek, Przemysław Besser, Urszula Mazurek, Agata Pytel, Jerzy Pacha. Leki przeciwzapalne blokujace aktywność czynnika transkrypcyjnego NF-kB. Poradnik Farmaceutyczny 2005 R.2 nr 5(13) s.1-4.
MNiI: 3.000

148 Ilona Bednarek, Dorota Domal-Kwiatkowska, Joanna Dudek, Zofia Dzierżewicz, Janusz* Kasperczyk, Tomasz Książczyk, Małgorzata Latocha, Grzegorz Machnik, Urszula Mazurek, Dominika Nawrocka, Ludmiła Węglarz, Tadeusz Wilczok Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Aut.: Jan Koolman, Klaus-Heinrich Rohm. Tłumaczenie z języka niemieckiego. Red.nauk.tłum.: L. WĘGLARZ, T. WILCZOK.
Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL 2005, 454s. MNiI: 20.000

149 Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Urszula Mazurek, Ewa Janczewska-Kazek, Barbara Strzałka, Marek Beniowski, Beata Kos-Kudła, Joanna Kajdaniuk, Danuta Niedziołka, Zofia Ostrowska, Halina Borgiel-Marek, Lucyna Siemińska, Mariusz* Nowak, Dorota Pakuła, Aleksander Gatnar, Roman Gnot, Przemysław Filipczyk.
Ocena ilościowa mRNA TGF-β1 w bioptacie wątroby w powiązaniu ze średniodobowym stężeniem TGF-β1 w surowicy u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. Pol.Arch.Med.Wewn. 2005 T.114 nr 2(8) s.738-745. MNiI: 5.000rok 2006


150 Agnieszka Więcławek, Zenobia Wydmuch, Urszula Mazurek, Przemysław Besser, Jerzy Pacha. Czynniki aktywujące NFkB w procesach zapalnych. Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.1 s.66-70. MNiI: 3.000

151 Sylwia Kucia-Kuźma, Joanna Orchel, Urszula Mazurek, Józefa Dąbek.
Zastosowanie praktyczne agonistów i antagonistów receptorów bradykininy.
Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.1 s.71-76. MNiI: 3.000

152 Urszula Mazurek, Grażyna Janikowska, Zenobia Wydmuch, Tadeusz Wilczok. Infekcje wirusowe w ksenotransplantacjach i strategie ich wykrywania.
Biotechnologia 2006 1(72) s.125-132. MNiI: 6.000

153 Anna Kotulska, Urszula Mazurek, Przemysław Kotyla, Robert Pieczyrak, Eugeniusz
Kucharz. Angiostatyna - naturalny inhibitor angiogenezy. Poradnik Farmaceutyczny
2006 R.3 nr 1(21) s.1-4. MNiI: 3.000

154 Bartosz Czuba, Dariusz Borowski, Grzegorz Machnik, Helena Sławska, Urszula Mazurek, Agata Włoch, Kazimierz Kamiński, Tadeusz Wilczok.
Ryzyko zakażenia płodu wirusem cytomegalii w zależności od ilości kopii genomu CMV w krwi matki i płynie owodniowym. Ginekol.Pol. 2006 T.77 nr 4 s.269-275. MNiI: 5.000

155 Urszula Mazurek, Tadeusz Wilczok. Biologia molekularna w gastroenterologii i hepatologii. Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Red.: S.J. KONTUREK. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL 2006, s.781-812. Złota Seria Interny Polskiej, MNiI: 20.000

156 Urszula Mazurek, Tadeusz Wilczok. Zakażenia wirusowe w ksenotransplantacjach.
. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red.: Z. SMORĄG, R.
SŁOMSKI, L. CIERPKA. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN 2006,
s.95-108. MNiI: 6.000

157 Barbara Gaweł, Sabina Gałka, Andrzej Wajgt, Urszula Mazurek, Bartosz Chłopicki,
Joanna Głogowska-Ligus. Wpływ polimorfizmu insercyjno-delecyjnego ACE na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i udarów mózgu w ocenie współczesnych badaczy. Aktual.Neurol. 2006 Vol.6 nr 1 s.44-47.


158. Małgorzata Janas-Kozik, Urszula Mazurek, Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata Stachowicz, Joanna Głogowska-Ligus, Tadeusz Wilczok. The transcript expression profile of the leptin receptor-coding gene assayed with the oligonucleotide microarray technique - could this be an Anorexia nervosa marker? Cell.Mol.Biol.Lett. 2006 Vol.11 No.1 p.62-69. IF: 0.829. MNiI 10 000

159. Józefa Dąbek, Zbigniew Gąsior, Przemysław Szmagała, Aleksander Owczarek, Andrzej Kułach, Barbara Monastyrska-Cup, Urszula Mazurek, Andrzej Bochenek.
Profile ekspresji genów apoptozy w miokardium chorych z zaawansowanym niedokrwieniem oraz po zawale serca, ocenianie techniką mikromacierzy oligonukleotydowych. Chir.Pol./Pol.Surg. 2006 T.8 nr 3 s.184-190.
MNiI: 5.000

160. Józefa Dąbek, Urszula Mazurek, Zbigniew Gąsior, Tadeusz Wilczok, Andrzej Kulach, Sylwia Kucia-Kuźma. Transcriptional activity of genes encoding Transforming Growth Factor β and its receptors in peripheral blood mononuclear cells from patients with acute coronary syndromes. Int.J.Cardiol. 2006 Vol.111 p.275-279.
IF: 1.765 MNiI: 20.000

161. Dorota Domal-Kwiatkowska, Grażyna Glanowska, Sławomir Smolik, Przemysław Wilczewski, Urszula Mazurek, Ewa Nowalany-Kozielska, Marcin Fudal, Jan Wodniecki. Podłoże genetyczne rodzinnej kardiomiopatii przerostowej w czteropokoleniowej rodzinie - opis przypadku. Kardiol.Pol. 2006 T.64 Nr 11 s.1287-1291.MNiI:5.000

162. Beata Rostkowska-Nadolska, Urszula Mazurek, Małgorzata Kapral. Farmakoterapia polipów nosowych.- Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.2 s.163-166. MNiI: 3.000

163. Sabina Gałka, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Ewa Pierzchała, Longina Świątkowska, Tadeusz Wilczok. Increased expression of neprilysin in cutaneous human malignant melanoma. Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.2 s.87-92.
MNiI:3.000

164 D[ariusz] Woszczyk, J[oanna] Gola, M[ałgorzata] Kapral, G. Macyszyn, T[omasz] Urbanek, W[acław] Kuczmik, D[amian] Ziaja, T. Wilczok, A[ndrzej] Polański, T[eresa] Gasińska, U[rszula] Mazurek. Transcription activity of pro- and antiapoptotic genes in lymph nodes of patients with high - and low grade lymphoma.
Pol.J.Environ.Stud. 2006 Vol.15 Suppl.5a p.154-159. IF: 0.352 MNiI: 10.000

165 Aleksander J. Owczarek, Joanna Gola, Ewaryst Tkacz, Urszula Mazurek, Grażyna Bierzyńska-Macyszyn, Bogdan Michalski. Clustering of pro-angiogenic and anti-angiogenic genes transcription activity in glial neoplasm.
Int.J.Inf.Technol.Intell.Comput. 2006 Vol.1 No.2 p.271-277. MNiI: 3.000

166 Józefa Dąbek, Urszula Mazurek, Zbigniew Gąsior, Tadeusz Wilczok,
Andrzej Kułach, Sylwia Kucia-Kuźma. Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny na eksprsję genów TGF-β i jego receptora typu III u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Ann.Acad.Med.Siles. 2006 Vol.60 No.4 s.312-315.
Punktacja MNiI: 3.000

167 Iwona Niedzielska, Z. Niedzielski, Daniel Sypniewski, Urszula Mazurek,
Tadeusz] Wilczok, Józefa Dąbek. Preliminary report of expression of bax in oral
cavity pathologies. Folia Biol. (Praha) 2006 Vol.52 No.6 p.190-193.
IF: 0.719 MNiI: 10.000

168 Bogdan Michalski, Anna* Skorupa, Tomasz Zieliński, Anna Belowska, Andrzej Jankowski, Urszula Mazurek. Terapia antyangiogenna - "leczenie na miarę".
Ginekol.Onkol. 2006 Vol.4 supl.1: 12 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej - "Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy w ginekologii onkologicznej", Ustroń 26-27.05.2006, s.15-18.
MNiI: 3.000

169 Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel, Teresa Kokot, Andrzej Kozowicz, Andrzej Wiczkowski, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Urszula Mazurek, Janusz Wierzgoń. Genetic disregulation of TNF alpha and TNF alpha type II receptors in colon cancer at the II and III stage of disease. J.Biol.Regul.Homeost.Agents 2006 Vol.20 No.1-2 p.10-14.
IF: 1.000
MNiI: 15.000

rok 2007

170. I[wona] Niedzielska, D[aniel] Sypniewski, U[rszula] Mazurek, T. Wilczok, Z. Niedzielski, D[aria] Wziątek-Kuczmik. Differential diagnosis of gingival hyperplasia based on IFN-gamma-stimulated gene expression using RT-PCR. - Folia Biol. (Praha) 2007 Vol.53 No.1 p.23-26. IF: 0.719. MNiI: 10.000

171 Agnieszka Nowak, Mariola Dorecka, Barbara Strzałka, Agnieszka Stanik-Walentek, Urszula Mazurek, Wanda Romaniuk. The role of endothelin-1 and protein kinase C in the pathogenesis of diabetic retinopathy. Diabetol.Dośw.Klin. 2007 T.7 nr 1 s.1-5.
MNiI: 5.000

172. Joanna Bienias, Sławomira Krzemień, Urszula Mazurek.
Charakterystyka wirusa Epsteina-Barr - aspekty epidemiologiczne, biomolekularne
i transplantologiczne. Post.Mikrobiol. 2007 T.46 z.2 s.153-165. MNiI: 4.000

173. Jacek Kowalczyk, Dorota Domal-Kwiatkowska, Urszula Mazurek, Michał Zembala, Bogdan Michalski, Marian Zembala.
Post-transcriptional modifications of VEGF-A mRNA in non-ischemic dilated cardiomyopathy. - Cell.Mol.Biol.Lett. 2007 Vol.12 No.3 p.331-347.
IF: 1.238, MNiI: 10.000

174. Barbara Gaweł, Andrzej Wajgt, Sabina Gałka, Joanna Głogowska-Ligus, Urszula
Mazurek, Joanna Pilch-Kowalczyk.
Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu kodującego konwertazę angiotensyny u chorych z udarem mózgu. - Udar Mózgu 2007 T.9 nr 1 s.8-13. MNiI: 3.000


175 Józefa Dąbek, Andrzej Kulach, Tadeusz Wilczok, Urszula Mazurek, Daniel
Jakubowski, Zbigniew Gąsior.
Transcriptional activity of genes encoding interferon η (IFNη) and its receptor assessed in peripheral blood mononuclear cells in patients with cardiac syndrome X.
Inflammation 2007 Vol.30 No.3-4 p.125-129.
IF: 0.761 MNiI: 10.000

176 Wioletta Rozmus-Warcholińska, Tomasz Loch, Bartosz Czuba, Urszula Mazurek, Jan Mucha, Dariusz Dworak, Krzysztof Sodowski.
Kłykciny kończyste u ciężarnej w II i III trymestrze ciąży - opis sytuacji klinicznej i analiza zastosowanego leczenia.
Genital warts associated with HPV infection during II and III trimester of pregnancy - a case report and analysis of treatment options.
Ginekol.Pol. 2007 Vol.78 nr 11 s.888-891.
MNiI: 5.000

177 Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Urszula Mazurek, Wojciech Gawron, Krzysztof Preś.
Co-expression of the TGF-β1 and TGF-β2 isoforms in nasal polyps and in healthy mucosa.
Post.Hig.Med.Dośw. (Online) 2007 T.61 s.702-707.
MNiI: 5.000

178 A[ndrzej] Witek, M[onika] Paul-Samojedny, R[afał] Stojko, B[ohdan] Seifert, U[rszula]
Mazurek. Coexpression index of estrogen receptor alpha mRNA isoforms in simple, complex hyperplasia without atypia, complex atypical hyperplasia and adenocarcinoma.
Gynecol-Oncol. 2007 Vol.106 No 2 p.407-412
IF: 2.319
MNiI 24

179 Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Urszula Mazurek, Wojciech Gawron, Marek Bochnia, Krzysztof Preś. Profil ekspresji genów kodujących TGF-b1 i jego receptory TGFbRI, TGFbRII i TGFbRIII w polipach nosa.
The profile of expression of transforming growth factor b1 and TGFbRI, TGFbRII and TGFbRIII genes in nasal polyps. OtolaryngolPol./Pol.J.Otolaryngol. 2007 T.61 nr 6 s.944-950.
MNiI: 5

180 Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata Stachowicz, Urszula Mazurek. Jadłowstręt psychiczny w aspekcie mikromacierzy oligonukleotydowych - badania własne. Psychiatr.Pol. 2007 .T.XLI 3 s.377-386.
MNiI: 5

181 Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata Stachowicz, Urszula Mazurek. Anorexia nervosa and oligonucleotide microarray technique - pilot study. Arch.Psych.Psychoter. 2007 Vol.9 No.4 p.59-64
MNiI: 5.000

do 2006 r. wydane w 2008 r.
182. Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel, Teresa Kokot, Andrzej Kozowicz, Andrzej Wiczkowski, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Urszula Mazurek, Janusz Wierzgoń. Genetic disregulation of TNF alpha and TNF alpha type II receptors in colon cancer at the II and III stage of disease. J.Biol.Regul.Homeost.Agents 2006 Vol.20 No.1-2 p.10-14.
IF: 1.000
MNiI: 15.000

c.d. 2007
183. Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Małgorzata Stachowicz, Urszula Mazurek. Anorexia nervosa and oligonucleotide microarray technique - pilot study. Arch.Psych.Psychoter. 2007 Vol.9 No.4 p.59-64
MNiI: 5.000

184. Alicja Zajdel, Adam Wilczok, Jerzy Słowiński, Joanna Orchel, Urszula Mazurek.
Aldehydic lipid peroxidation products in human brain astrocytomas. J.Neurooncol. (2007) 84:167-173
IF: 2.325
MNiI: 20.000

185 Aleksander Michalski, Dariusz Gil, Włodzimierz Mazur, Mariusz Machniak, Zdzisława Kondera-Anasz, Anna Mertas, Urszula Mazurek.
Plasminogen activator inhibitor-1 and tissue-type plasminogen activator changes induced by interferon alpha in patients with chronic hepatitis C.
Arch.Gastroenterohepatol. 2007 Vol.26 No.1-2 p.12-16.
MNiI: 2.000


Rok 2008

187 B[arbara] Strzałka, M[ariola] Dorecka, A. Stanik-Walentek, M[ałgorzata] Kowalczyk, M[ałgorzata] Kapral, W[anda] Romaniuk, U[rszula] Mazurek, L. Świątkowska.
Quantitative analysis of transforming growth factor β isoforms mRNA in the human corneal epithelium. Folia Biol. (Praha) 2008 Vol.54 No.1 p.46-52.
IF: 0.387
MNiI: 15.000

188 Rafał Stojko, Andrzej Witek, Joanna Głogowska, Urszula Mazurek, Grzegorz Chromy, Krzysztof Wilk, Łukasz Witek, Monika Bojdys-Szyndlar, Krzysztof Machaj, Zygmunt Pojda. Comparison of gene expression of mitogenic kinin path in adherent and non-adherent CD 34-stem cells using aligonucleotide microarrays.
Folia Histochem.Cytobiol. 2008 Vol.46 No.1 p.45-50.
IF: 0.897
MNiI: 10.000
189 Wojciech Jacheć, Ala Foremny, Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik, Andrzej Tomasik, Urszula Mazurek, Jan Wodniecki. Expression of TGF-β1 and its receptor genes (TβR I, TβR II, TβR III-betaglycan) in peripheral blood leucocytes in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension and Eisenmenger's syndrome.
Int.J.Mol.Med. 2008 Vol.21 No.1 p.99-107.
IF: 1.854
MNiI: 20.000

190 Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Katarzyna Gruna-Pelczar, Marcin Fr±czek, Wojciech Gawron, Urszula Mazurek.  Zróżnicowanie polipów nosa w badaniach technik± mikromacierzy oligonukleotydowych. Diversity of nasal polyps in microarray technology research. - Otolaryngol.Pol./Pol.J.Otolaryngol. 2008 T.62 nr 3 s.261-266.
191 Małgorzata Kapral, Barbara Strzałka, Małgorzata Kowalczyk, Magdalena Jurzak, Urszula Mazurek, Tatiana Gierek, Jarosław Paluch, Jarosław Markowski, Longina ¦wi±tkowska, Ludmiła Węglarz. Transforming growth factor β isoforms (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3) messenger RNA expression in laryngeal cancer..
- Am.J.Otolaryngol. 2008 Vol.29 Iss.4 p.233-237.
IF: 0.771
MNiI: 15.000
192 Barbara Strzałka, Urszula Mazurek, Mariola Dorecka, Agnieszka Stanik-Walentek, Wanda Romaniuk. Ilosciowa ocena mRNA TGFβ izoform i ich receptorów w zdrowej tkance rogówki. - Farm.Przegl.Nauk. 2008 R.5 nr 4 s.4-7.  Uprzednio pod tytułem: Poradnik Farmaceuty.

193 Joanna Gola, Dariusz Woszczyk, Longina ¦wi±tkowska, Krzysztof Cholewa, Urszula Mazurek. Ocena często¶ci występowania alleli genu TNF u chorych na chłoniaki nieziarnicze o wysokim i niskim stopniu zło¶liwo¶ci. - Farm.Przegl.Nauk. 2008  R.5 nr 4 s.24-26.
194.B. Rostkowska-Nadolska, M[ałgorzata] Kapral, U[rszula] Mazurek, M. Fraczek, P. Ziółkowski, E. Gamian. Quantification of the mRNA encoding Tumor Necrosis Factor α (TNFα) and its receptors in human nasal polyps..  - Adv.Med.Sci. 2008 Vol.53 p.263-269.
Punktacja ministerstwa: 6.000
195.Józefa D±bek, Aleksander Owczarek, Zbigniew G±sior, Rafał Ulczok, Mariusz Skowerski, Andrzej Kułach, Urszula Mazurek, Andrzej Bochenek. Oligonucleotide microarray analysis of genes regulating apoptosis in chronically ischemic and postinfarction myocardium. - Biochem.Genet. 2008 Vol.46 No.5-6 p.241-247.
WskaĽnik IF: 0.750, Punktacja ministerstwa: 13.000
196.Jacek Ziaja, Krzysztof Cholewa, Urszula Mazurek, Lech Cierpka. Molekularne podstawy syntezy aldosteronu i kortyzolu w prawidłowych nadnerczach i w gruczolakach kory nadnerczy.  Molecular basics of aldosterone and cortisol synthesis in normal adrenals and adrenocortical adenomas. - Endokrynol.Pol. 2008 T.59 nr 4 s.330-339.
Punktacja ministerstwa : 6.000
197.Małgorzata Janas-Kozik, Małgorzata Stachowicz, Urszula Mazurek, Alicja Zajdel, Adam Wilczok, Irena Krupka-Matuszczyk, Janusz K. Rybakowski. Preliminary study of the expression of genes connected with the orexigenic and anorexigenic system using microarray technique in anorexia nervosa.  - Neuropsychobiology 2008 Vol.57 No 3 p.116-120.
IF: 1.752, Punktacja ministerstwa: 27.000
198 .Barbara Gaweł, Joanna Głogowska-Ligus, Urszula Mazurek. The G16319A substitution frequency in a hemorrhagic stroke.  Ann.Indian.Acad.Neurol.2008; Vol.11, No.1, p.154-158
Punktacja ministerstwa: 2.000
199.Jacek Olender, Małgorzata Stachowicz, Justyna Szota, Paweł Nogaj, Ewa Nogaj, Przemysław Besser, Urszula Mazurek. Endotelina jako cel terapeutyczny w raku jelita grubego. Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 9-10, s.6-9
Punktacja ministerstwa: 4.000
200.Grażyna Janikowska, Barbara Strzałka, Jolanta Adamska, Bogumiła Cabak, Iwona Kowalczyk, Urszula Mazurek. Ocena dystrybucji subtypów endogennych retowirusów PERV w narz±dach stad ¶wiń (Sus scorfa domestica) przeznaczonych do ksenotransplantacji.
Estimation of distribution the subtypes of endogenous retroviruses PERVs in organs of domestic pigs (Sus scrorfa doemstica) the donors for xenotransplantations..
Farm.Przegl.Nauk.2008; R.5, nr 9-10, s.15-19.Punktacja ministerstwa: 4.000
201.Joanna Musioł, Agnieszka Więcławek, Urszula Mazurek.  Fuzzy support vector machine for genes expression data analysis.  W: Information technologies in biomedicine. / Eds.: E. Piętka, J. Kawa. Berlin : Springer Berlin, 2008: p.387-394
Series: Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol.47,  ISBN: 978-3-540-68167-0
Charakt. formalna: ZRO,Punktacja ministerstwa: 7.000

Rok 2009
202 .Grażyna Markiewicz-Łoskot, Ewa Moric-Janiszewska, Urszula Mazurek. The risk of cardiac events and genotype-based management of LQTS patients. Ann.Noninvasive Electrocardiol.2009; Vol.14, No.1, p.86-92
IF: 1.208, Punktacja ministerstwa: 20.000
203.Piotr Urbaniec, Jolanta Adamska, Grażyna Janikowska, Robert Kwiatkowski, Urszula Mazurek. Aktywno¶ć transkrypcyjna genów koduj±cych enzymy odpowiedzialne za detoksykację ksenobiotyków u chorych na nowotwór krtani.
Transcription activity of genes encoded enzymes responsible for xenobiotics detoxication at patients with larynx cancer. Farm.Przegl.Nauk.2009; R.6, nr 1, s.5-8
Punktacja ministerstwa: 4.000
204.Agnieszka Więcławek, Helena Sławska, Justyna Szota, Grażyna Janikowska, Aleksander Owczarek, Ewa Plucińska, Urszula Mazurek.
Receptory i transportery amin biogennych w łożysku w przebiegu nadci¶nienia indukowanego ci±ż± i cukrzycy ci±żowej. Receptors and transporters of biogenic amines in placenta complicated with pregnancy induced hypertension and pregnancy diabetes. Farm.Przegl.Nauk.2009; R.6, nr 1, s.18-22
Punktacja ministerstwa: 4.000
205.Anna Lis-¦więty, Joanna Gola, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło. Transcriptional activity of genes coding transforming growth factor beta-1 and its receptors in patients with systemic sclerosis and Raynaud phenomenon. J.Dermatol.Sci.2009; Vol.54, No.3, p.216-218 Uwagi: Letter to the Editor
IF:3.713, Punktacja ministerstwa: 32.000
206.Iwona Niedzielska, Z. Niedzielski, M. Tkacz, T. Orawczyk, Krzysztof Ziaja, Jacek Starzewski, Urszula Mazurek, J. Markowski. Toll-like receptors and the tendency of normal mucous membrane to transform to polyp or colorectal cancer. J.Physiol.Pharmacol.2009; Vol.60, Suppl.1, p.65-71
IF: 1.489, Punktacja ministerstwa: 32.00
207.Agnieszka Nowak, Małgorzata Nita, Mariusz Nowak, Wanda Romaniuk, Barbara Strzałka-Mrozik, Urszula Mazurek. Zastosowanie metody RT-PCR w oznaczaniu poziomu ekspresji endoteliny-1 i jej receptorów w retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzyc± typu 2.
Application of RT-PCR method in analysis of expression levels of ET-1 and its receptors in diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. Magazyn Lek.Okulisty2009, nr 2, s.79-84
Punktacja ministerstwa: 2.000
208.Joanna Głogowska-Ligus, Józefa D±bek, Justyna Szota, Tadeusz Wilczok, Urszula Mazurek. Profil ekspresji genu płytkowo-¶ródbłonkowego czynnika adhezyjnego 1 u chorych z rozpoznanym ostrym zespołem wieńcowym i w grupie zdrowych oceniany w jednoj±drzastych komórkach krwi obwodowej technik± QRT-PCR.
Gene of platelet/endothelial cell adhesion molecule 1 expression profile in patients with acute coronary syndrome and in healthy subjects performed in peripheral blood mononuclear cells using quantitative QRT-PCR reaction..  Pol.Merk.Lek.2009; T.26, nr 151, s.9-13.
Punktacja ministerstwa: 4.000
209.Anna Bany¶, Joanna Orchel, Urszula Mazurek, Bogdan Michalski, Agnieszka Drosdzol, Violetta Skrzypulec, Andrzej Jankowski.
Aktywno¶ć transkrypcyjna genów szlaków sygnalizacyjnych receptora VEGFR-2 w raku szyjki macicy wyznaczona technik± mikromacierzy oligonukleotydowych.
Przegl.Menopauzalny2009; R.8, nr 2, s.72-75
Punktacja ministerstwa: 6.000
210.Barbara Strzałka-Mrozik, Joanna Wojtal, Urszula Mazurek.
Migrena - diagnostyka i współczesna farmakoterapia.
Farm.Przegl.Nauk.2009; R.6, nr 4, s.51-54
Punktacja ministerstwa: 4.000
211.Bogdan Michalski, Anna Bany¶, Agnieszka Drosdzol, Violetta Skrzypulec, Urszula Mazurek
Komórka niedotleniona celem dla terapii selektywnej w onkologii
Przegl±d Menopauzalny 4/2009
Punktacja ministerstwa: 6.000
212.Alicja Zajdel, Adam Wilczok, Daria Zimierska, Monika Paul-Samojedny, Aleksander Owczarek, Urszula Mazurek. Wzór ekspresji genów zwi±zanych z obron± antyoksydacyjn± w komórkach nowotworowych HL-60 i SW707 eksponowanych na cisplatynę. Expression pattern of genes associated with antioxidant defence in HL-60 and SW707 cells exposed to cisplatin.
Farm.Przegl.Nauk.2009; R.6, nr 7, s.34-39
Punktacja ministerstwa: 4.000
213.Agnieszka Więcławek, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Urszula Mazurek, Helena Sławska, Anna Oslizlo.
Klasyfikacja i transdukcja wewn±trzkomórkowego sygnału metabotropowych receptorów amin biogennych.
Classification and intracellular signaling transduction of metabotropic biogenic amine receptors.
Ann.Acad.Med.Siles.2009; Vol.63, No.4, s.80-87
Punktacja ministerstwa: 4.000
214. B. Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, M. Fr±czek, Małgorzata Kowalczyk, W. Gawron, Urszula Mazurek.
Transcriptional activity of genes-encoding kinin B1 and B2 receptors and kinin-dependent genes in nasal polyps.
Adv.Med.Sci.2009; Vol.54, No.2, p.211-220
Punktacja ministerstwa: 6.000
215. Grażyna Janikowska, Magdalena Tkacz, Justyna Szota, Urszula Mazurek. Analiza profilu ekspresji genów cytochromu P450 wyznaczonego technik± mikromacierzy oligonukleotydowych przy użyciu metod chemometrycznych.
W: Chemometria w nauce i praktyce. / Red.: D. Zuba, A. Parczewski
Kraków : Wydaw. Instytutu Ekspertyz S±dowych, 2009, s.247-255, ISBN: 978-83-87425-38-8, rozdział
Punktacja ministerstwa: 3.000
rok 2010
216Agnieszka Witkowska, Janusz Gumprecht, Joanna Głogowska-Ligus, Grzegorz Wystrychowski, Aleksander Owczarek, Małgorzata Stachowicz, Alina Bocianowska, Ewa Nowakowska-Zajdel, Urszula Mazurek.  Expresion profile of significant immortalization genes in colon cancer.
International Journal of Molecular Medicine,
IF: 1.980,    Punktacja ministerstwa: 27.000
217.Barbara Strzałka-Mrozik, Agnieszka Stanik-Walentek, Małgorzata Kapral, Małgorzata Kowalczyk, Jolanta Adamska, Joanna Gola, Urszula Mazurek.
Differential expression of transforming growth factor-? isoforms in bullous keratopathy corneas.
Mol.Vis.2010; Vol.16, No.1, p.161-166
IF: 2.541.Punktacja ministerstwa: 32.000
218.Jacek Ziaja, Krzysztof Cholewa, Jerzy Chudek, Robert Król, Maciej Kajor, Andrzej Więcek, Urszula Mazurek, Lech Cierpka.
Ekspresja genów koduj±cych białka enzymatyczne szlaku syntezy aldosteronu w gruczolakach kory nadnerczy u chorych z zespołem Conna.
Expression of genes encoding aldosterone synthesis pathway enzymatic proteins in adrenocortical adenomas in patients with Conn syndrome.
Pol.Przegl.Chir./Pol.J.Surg.2010; T.82, nr 1, s79-89
Punktacja ministerstwa: 9.000
219.Sławomir Dudek, Celina Kruszniewska-Rajs, Marta Plato, Małgorzata Stachowicz, Ewa Nowakowska-[Zajdel], Małgorzata Muc-Wierzgoń, Marek Rudzki, Dariusz Waniczek, Jerzy Arendt, Izabela WoĽniczko, Magdalena Tkacz, Urszula Mazurek.
Ekspresja genu surwiwiny w raku jelita grubego.
Farm.Przegl.Nauk.2010; R.7, nr 3, s.46-51
Punktacja ministerstwa: 6.000
220.Sławomir Dudek, Joanna Gola, Katarzyna Ginter, Anna Maryja, Ewa Jacek, Urszula Mazurek.
Aktywno¶ć transkrypcyjna genów koduj±cych receptory toll-podobne u osoby chorej na boreliozę.
W: Stawonogi : ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt - żywiciel / Red.: A Buczek, Cz. Błaszaka rozdział
Lublin : Wydaw. Akapit, 2010 s.251-259.ISBN: 978-83-896160-7-4
Punktacja ministerstwa: 3.000
221.Aleksandra Gęca, Sławomir Dudek, Joanna Gola, Celina Kruszniewska-Rajs, Urszula Mazurek.
Ekspresja genów zwi±zanych z czynnikiem H w krwi obwodowej u osób chorych na boreliozę.
W: Stawonogi : ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt - żywiciel / Red.: A. Buczek, Cz. Błaszak.  Lublin : Wydaw. Akapit, 2010  s.241-249 rozdział
ISBN: 978-83-896160-7-4
Punktacja ministerstwa: 3.000
222.Ewa Jacek, Joanna Gola, Sławomir Dudek, Magdalena Kwiecień, Celina Kruszniewska-Rais, Urszula Mazurek
Rola układu PPS (plasmin/plasminogen system) w zakażeniach Borrelia bugdorferi..
W: Stawonogi : ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt - żywiciel / Red.: A. Buczek, Cz. Błaszak
Lublin : Wydaw. Akapit, 2010  s.231-239 rozdział
ISBN: 978-83-896160-7-4
Punktacja ministerstwa: 3.000
223.Kinga Zdyb, Sławomir Dudek, Joanna Gola, Celina Kruszniewska-Rajs, Barbara Strzałka-Mrozik, Urszula Mazurek                                                                                       Zmiany aktywno¶ci transkrypcyjnej genów koduj±cych chemokiny i ich receptorów w zakażeniach Borrelia burgdorferi..
W: Stawonogi : ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt - żywiciel / Red.: A. Buczek, Cz. Błaszak
Lublin : Wydaw. Akapit, 2010  s.221-229 ISBN: 978-83-896160-7-4 rozdział
Punktacja ministerstwa: 3.000
224.Damian Ziaja, Ewa John, Barbara Mikuła, Andrzej Kita, Jerzy Chudek, Dariusz Stańczyk, Tomasz Bolkowski, Urszula Mazurek, Grzegorz Biolik, Jan Duława, Piotr Szyber, Celina Kruszniewska-Rajs, Teresa Kowalewska-Twardela, Krzysztof Ziaja.
Zawarto¶ć metalicznych i niemetalicznych pierwiastków w homogenatach próbek tkankowych pobranych z amputowanych na poziomie uda z powodu miażdżycy kończyn dolnych. Doniesienie wstępne.
The content of metallic and non-metallic elements in homogenates of tissue samples collected from the lower limbs amputated on the level of thigh due to atherosclerosis. Preliminary report.
Chir.Pol. / Pol.Surg.2010; T.12, nr 1, s.26-32
Punktacja ministerstwa: 6.000
225.Barbara Strzałka-Mrozik, Agnieszka Nowak, Joanna Gola, Małgorzata Kowalczyk, Małgorzata Kapral, Urszula Mazurek.
Factors associated with changes in endothelin-1 gene expression in patients with diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus.
Mol.Vis.2010; Vol.16, p.1272-1279
IF: 2.541,Punktacja ministerstwa: 32.000
 226.Anna Lis-¦więty, Joanna Gola, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło.
Measuring mRNA level expression of tumor necrosis factor α and its receptors related genes in patients with systemic sclerosis.
J.Dermatol.Sci.2010; Vol.59, No.2, p.145-147
Impact Factor ISI: 3.713
Punktacja ministerstwa: 32.000

227.M. Stachowicz, U[rszula] Mazurek, E[wa] Nowakowska-Zajdel, Elżbieta Niedworok, Edyta Fatyga, Małgorzata Muc-Wierzgoń.
Leptin and its receptors in obese patients with colorectal cancer.
J.Biol.Regul.Homeost.Agents2010; Vol.24, No.3, p.287-295
Impact Factor ISI: 3.167
Punktacja ministerstwa: 27.000

228.Małgorzata Stachowicz, Urszula Mazurek, Ewa Nowakowska-Zajdel, Elżbieta Niedworok, Teresa Kokot, Katarzyna Klakla, Edyta Fatyga, Małgorzata Muc-Wierzgoń.
Leptin, obesity and colorectal cancer.
Pol.J.Environ.Stud.2010; Vol.19, No.5A, p.225-228
Impact Factor ISI: 0.947
Punktacja ministerstwa: 13.000

rok 2011
229.Beata Rostkowska-Nadolska, Małgorzata Kapral, Marcin Fr±czek, Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Gawron, Urszula Mazurek.
A microarray study of gene expression profiles in nasal polyps.
Auris Nasus Larynx2011; Vol.38, Iss.1, p.58-64
Impact Factor ISI: 0.711
Punktacja ministerstwa: 13.000
230.Joanna Gola, Mariola Wyględowska-Kania, Celina Kruszniewska-Rais, Barbara Strzałka-Mrozik, Roman Nowak, Ligia Brzezińska-Wcisło, Urszula Mazurek.
TNF-induced signalization in differentiation of keratoacanthoma from basocellular skin carcinoma.
Farm.Przegl.Nauk.2011; R.8, nr 2, s.14-20
Punktacja ministerstwa: 6.000
231.Dorota Frysz-Naglak, Bogusława Fryc, Ewa Klimacka-Nawrot, Urszula Mazurek, Wanda Suchecka, Maciej Kajor, Józef Kurek, Antoni Stadnicki.
Expression, localization and systemic concentration of vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors in patients with ulcerative colitis.
Int.Immunopharmacol.2011; Vol.11, Iss.2, p.220-225
Impact Factor ISI: 2.325
Punktacja ministerstwa: 27.000

232.Ewa Nowakowska-Zajdel, Urszula Mazurek, Małgorzata Stachowicz, Elżbieta Niedworok, Edyta Fatyga, Małgorzata Muc-Wierzgoń.
Cellular signal transduction pathways by leptin in colorectal cancer tissue: Preliminary results.
ISRN Endocrinology2011; Vol.2011, ID575397, p.[4 pages]

233.Ewa Moric-Janiszewska, Joanna Głogowska-Ligus, Monika Paul-Samojedny, Sławomir Smolik, Michał WoĽniak, Grażyna Markiewicz-Łoskot, Urszula Mazurek, Ludmiła Węglarz, Lesław Szydłowski.
Expression of genes KCNQ1 and HERG encoding potassium ion channels lkr, lks in long QT syndrome.
Kardiol.Pol.2011; T.69, nr 5, s.423-429
Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja ministerstwa: 13.000

234.Aleksandra Gęca, Sławomir Dudek, Joanna Gola, Krzysztof Jasik, Hubert Okła, Jolanta Adamska, Grzegorz Hibner, Magdalena Kimsa, Magdalena Kwiecień, Urszula Mazurek.
Ocena wpływu trzech różnych szczepów Borrelia na alternatywn± drogę układu dopełniacza w hodowli komórkowej fibroblastów in vitro.
Stawonogi pasożyty człowieka i zwierz±t. / Red.: A. Buczek, Cz. Błaszak
Lublin : Akapit, 2011, s.185-194, ISBN: 978-83-896163-8-8
Punktacja ministerstwa: 3.000

235.Sławomir Dudek, Jolanta Adamska, Joanna Gola, Krzysztof Jasik, Hubert Okła, Katarzyna Ginter, Anna Matyja, Urszula Mazurek
TLR4 w różnicowaniu zakażeń Borrelia burgdorferi..
W: Stawonogi pasożyty człowieka i zwierz±t. / Red.: A. Buczek, Cz. Błaszak
Lublin : Akapit, 2011,  s.205-215, ISBN: 978-83-895163-8-8
Punktacja ministerstwa: 3.000

236.Magdalena Kimsa, Sławomir Dudek, Joanna Gola, Hubert Okła, Krzysztof Jasik, Barbara Strzałka-Mrozik, Krzysztof Łopata, Urszula Mazurek.
Wpływ infekcji Borrelia burgdorferi sensu lato na profil ekspresji genów szlaku sygnałowego IL-1α i IL-1β w prawidłowych ludzkich fibroblastach skóry.
Stawonogi pasożyty człowieka i zwierz±t. / Red.: A. Buczek, Cz. Błaszak
Lublin : Akapit, 2011,  s.177-184, ISBN: 978-83-896163-8-8
Punktacja ministerstwa: 3.000

237.Agnieszka Więcławek, Helena Sławska, Urszula Mazurek  
ADRB1 as a potential target for gene therapy of pregnancy induced hypertension and gestational diabetes mellitus expression
Clin.Exp.Hypertens.2011; Vol.33, No.6, p.422-426
Impact Factor ISI: 1.142
Punktacja ministerstwa: 20.000

238..Urszula Mazurek, Aleksander Owczarek, Ewa Nowakowska-Zajdel, J. Wierzgoń, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń.
Statistical analysis of differential gene expression in colorectal cancer using clear-test.
J.Biol.Regul.Homeost.Agents2011; Vol.25, No.2, p.279-283
Impact Factor ISI: 2.825
Punktacja ministerstwa: 27.000

239.E[wa] Nowakowska-Zajdel, U[rszula] Mazurek, E[wa] Ziółko, E[lżbieta] Niedworok, E[dyta] Fatyga, T[eresa] Kokot, M[ałgorzata] Muc-Wierzgoń.
Analysis of expression profile of gene encoding proteins of signal cascades activated by insulin-like growth factors in colorectal cancer.
Int.J.Immunopathol.Pharmacol.2011; Vol.24, No.3, p.781-787
Impact Factor ISI: 2.685
Punktacja ministerstwa: 32.000

240.Paweł Banasiak, Barbara Strzałka-Mrozik, Maria Formińska-Kapu¶cik, Erita Filipek, Urszula Mazurek, Lidia Nawrocka, Ewa Pieczara, Piotr Berezowski, Małgorzata Kimsa.
Quantitative relationships between transforming growth factor beta mRNA isoforms in congenital and traumatic cataracts.
Mol.Vis.2011; Vol.17, p.3025-3033
Impact Factor ISI: 2.511
Punktacja ministerstwa: 32.000

241.Urszula Mazurek, Barbara Strzałka-Mrozik, Magdalena Kimsa, Jolanta Adamska, Grzegorz Hibner
Monitoring wirusologiczny ¶wiń..
Materiały z 1 Sympozjum projektu rozwojowego pt. "Uzyskanie transgenicznych ¶wiń jako dawców tkanek i narz±dów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka".
Balice : Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 2011
s.32-35, ISBN: 978-83-7607-180-0

rok 2012

242.P. Berezowski, B[arbara] Strzałka-Mrozik, M[aria] Formińska-Kapu¶cik, U[rszula] Mazurek, E[rita] Filipek, L. Nawrocka, E. Pieczara, P. Banasiak, M. Kimsa.
Posttraumatic temporal TGF-β mRNA expression in lens epithelial cells of paediatric patients.
Folia Biol. (Praha)2012; Vol.58, No.1, p.24-29
Impact Factor ISI: 0.729
Punktacja ministerstwa: 20.000

243.Aleksandra Cyganek-Niemiec, Barbara Strzałka-Mrozik, Lucyna Pawlus-Łachecka, Jolanta Wszołek, Jolanta Adamska, Julia Kudrjavtseva, Małgorzata Kimsa, Hubert Okła, Magdalena Kimsa, Agnieszka Gudek, Urszula MazurekTytuł oryginału: Degradation effect of diepoxide fixation on porcine endogenous retrovirus DNA in heart valves: molecular aspects..
Int.J.Artif.Organs.2012; Vol.35, No.1, p.25-33
Impact Factor ISI: 1.503
Punktacja ministerstwa: 20.000
rok 2012

242.P. Berezowski, B[arbara] Strzałka-Mrozik, M[aria] Formińska-Kapu¶cik, Urszula Mazurek, E[rita] Filipek, L. Nawrocka, E. Pieczara, P. Banasiak, M. Kimsa.
Posttraumatic temporal TGF-β mRNA expression in lens epithelial cells of paediatric patients.
Folia Biol. (Praha)2012; Vol.58, No.1, p.24-29
Impact Factor ISI: 0.729
Punktacja ministerstwa: 20.000

243.Aleksandra Cyganek-Niemiec, Barbara Strzałka-Mrozik, Lucyna Pawlus-Łachecka, Jolanta Wszołek, Jolanta Adamska, Julia Kudrjavtseva, Małgorzata Kimsa, Hubert Okła, Magdalena Kimsa, Agnieszka Gudek, Urszula Mazurek.
Degradation effect of diepoxide fixation on porcine endogenous retrovirus DNA in heart valves: molecular aspects.
Int.J.Artif.Organs.2012; Vol.35, No.1, p.25-33
Impact Factor ISI: 1.503
Punktacja ministerstwa: 20.000

244.Małgorzata Nita, Barbara Strzałka-Mrozik, Andrzej Grzybowski, Wanda Romaniuk, Urszula Mazurek
Ophthalmic transplantology: Anterior segment of the eye - Part I..
Med.Sci.Monitor.2012; Vol.18, No.5, p.RA64-RA72
Impact Factor ISI: 1.699
Punktacja ministerstwa: 20.000

245.Grażyna Różańska, Grażyna Janikowska, Joanna Gola, Sławomir Dudek, Tomasz Janikowski, Irena Blecharz, Krzysztof Jasik, Urszula Mazurek Tytuł oryginału: Ekspresja genów zwi±zanych z aktywno¶ci± biologiczn± p53 w fibroblastach zakażonych krętkami Borrelia afzelii.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012. s.231-242. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 3.000

246.Grzegorz Hibner, Karol Juszczyk, Sławomir Dudek, Adam Wilczok, Hubert Okła, Krzysztof Jasik, Krzysztof Łopata, Urszula Mazurek.
Evaluation of impact of Borrelia burgdorferi sensu lato infection on expression profile of genes associated with major histocompatibility complex in normal human dermal fibroblasts. Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012. s.273-282. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 7.000

247.Grzegorz Hibner, Ewelina Aleksander, Adam Wilczok, Sławomir Dudek, Hubert Okła, Krzysztof Jasik, Małgorzata Ciałoń, Urszula Mazurek.
Expression of genes associated with cell cycle in normal human dermal fibroblasts infected with Borrelia burgdorferi sensu lato.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012. s.243-252. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 7.000

248.Magdalena Kimsa, Małgorzata Kimsa, Sławomir Dudek, Hubert Okła, Krzysztof Jasik, Joanna Gola, Magdalena Kwiecień, Urszula Mazurek.
Expression pattern of cytokines and their receptors after infection with Borrelia burgdorferi sensu stricto.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012. s.303-310. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 7.000

249.Małgorzata Kimsa, Magdalena Kimsa, Sławomir Dudek, Hubert Okła, Krzysztof Jasik, Barbara Strzałka-Mrozik, Małgorzata Ciałoń, Urszula Mazurek.
Expression pattern of matrix metalloproteinases in normal human dermal fibroblasts infected with Borrelia burgdorferi sensu stricto.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012. s.253-260. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 7.000

250.Ewelina Aleksander, Grzegorz Hibner, Adam Wilczok, Sławomir Dudek, Hubert Okła, Krzysztof Jasik, Joanna Gola, Urszula Mazurek.
The impact of three genospecies of Borrelia on expression of genes associated with caspase cascade in normal human dermal fibroblasts in vitro.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012.  s.221-230. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 7.000

251.Tomasz Janikowski, Joanna Gola, Sławomir Dudek, Grażyna Różańska, Krzysztof Jasik, Grażyna Janikowska, Hubert Okła, Urszula Mazurek.
Profil ekspresji genów angiogennych w fibroblastach zakażonych krętkami Borrelia afzelii.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012. s.283-292.  ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 3.000

252. Grażyna Janikowska, Sławomir Dudek, Joanna Gola, Krzysztof Jasik, Grażyna Różańska, Urszula Mazurek.
Profil ekspresji genów cytochromu P53 w fibroblastach infekowanych Borrelia afzelii.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012.  s.261-272. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 3.000

253.Sławomir Dudek, Grzegorz Hibner, Jolanta Adamska, Krzysztof Jasik, Hubert Okła, Grażyna Janikowska, Urszula Mazurek.
Toll-like receptors and apoptosis in human fibroblasts cultured with Borrelia burgdorferi.
Stawonogi : Znaczenie medyczne i gospodarcze. / Pod.red.: A. Buczek, Cz. Błaszaka
Lublin : Akapit, 2012. s.293-302. ISBN: 978-83-896162-1-0
Punktacja ministerstwa: 7.000


4. projekty badawcze z okresu 4 ostatnich lat
(numery projektów z okresu 4 ostatnich lat, Ľródła finansowania, miejsce realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych publikacji będ±cych efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie)

1) N N404 167234 Ekspresja genów insulinopodobnych czynników wzrostu i ich receptorów u chorych na raka jelita grubego ze współistniej±cymi zaburzeniami metabolicznymi (nadwaga/otyło¶ć, hyperglikemia) (KNW-6-349/08)
charakter udziału przy realizacji projektu: Wykonawca
Najważniejsze publikacje projektu: 216,227.228, 232,239 dorobku naukowego


2) N N403 283636 Badanie profilu ekspresji genów TGF-beta i jego receptorów w różnicowaniu dziecięcej zaćmy wrodzonej i urazowej (KNW-6-364/09)
charakter udziału przy realizacji projektu: Wykonawca
Najważniejsze publikacje projektu: poz. 240,242 dorobku naukoego

3) E040/P01/2009/02/85 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Ryzyko ekspozycji na
kleszcze (Acari, Ixodida) i przenoszone przez nie patogeny na terenie Polski (KNW-5-011/09)
charakter udziału przy realizacji projektu: Wykonawca
Najważniejsze publikacje projektu:poz 220,221,222,223,235,236,245-253 dorobku naukowego
 
4) N R12 0036 06/6/2009 Monitoring wirusologiczny ¶wiń w ramach projektu
rozwojowego.   N R12 0036 06/2009 Uzyskanie transgenicznych ¶wiń jako dawców
tkanek i narz±dów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i  
medyczna charakterystyka  (KNW-6-373/09
charakter udziału przy realizacji projektu:  Kierownik zadania
Najważniejsze publikacje projektu: poz. 241,243 dorobku naukowego

5. Do¶wiadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granic±
W roku 1983 Uniwersytet w Rostoku, gdzie nie tylko przedstawiałam wyniki swoich badań    
nad synchronizacj± jednokomórkowych organizmów ale pod kierunkiem prof. dr Urlicha   Schiewiera uczestniczyłam w doskonaleniu technik synchronizacji komórek na etapach
G0, G1, S, G2 i w procesie sporulacji hodowanych organizmów. W latach 1989 i 1991 odbyłam staż naukowy w Instytucie Genetyki i Cytologii, Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku gdzie pod kierunkiem prof. Irmy B. Mossae pracowałam z wykorzystaniem technik elektroforetycznych do rozdziału białek i kwasów nukleinowych. W tym okresie przebywałam również w Katedrze Biochemii Uniwersytetu w Mińsku
Polska, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, kurs „Molecular diagnostics: sequence and signal amplification in studies of DNA”, 11-15.09.1995


6. Najważniejsze wyróżnienia wynikaj±ce z prowadzenia badań naukowych  (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data)

 Order Honorowy „Laur 50-lecia ¦l±skiej Akademii Medycznej”  w 1998 , Odznaka honorowa za wzorow± pracę w służbie zdrowia  w 1998 roku  (Nr113451) Srebrny Krzyż  Zasługi  (Nr 86-2001-66) w roku 2001, Nagroda Ministra Zdrowia w 2001 roku  za wdrażanie z sukcesem od 5 lat metodologii molekularnej i inżynierii   genetycznej chorób wirusowych  i wyja¶niania roli wirusów i ich  aktywno¶ci  na podstawie  ekspresji genów , 2002 - Nagroda I stopnia JM Rektora ¦l±skiej Akademii Medycznej w Katowicach za analizę ekspresji genów w poszukiwaniu molekularnych podstaw transformacji nowotworowej. Zespołowe i indywidualne Nagrody I i II stopnia Rektora ¦l±skiej Akademii  Medycznej z tytułu osi±gnięć naukowych: 1993, 1998, 2001, 2002, 2003. Zespołowe i indywidualne Nagrody Rektora ¦l±skiej Akademii  Medycznej z tytułu osi±gnięć dydaktycznych i wychowawczych 1996, 1998, 2001, 2002,2007. Nagrody I stopnia Rektora ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego za cykl prac naukowo-badawczych - 2009, 2010 i 2011.
 
 
następny »