Aktualności

Prace magisterskie i licencjackie na rok 2021/2022

Propozycje tematów prac magisterskich i licencjackich do realizacji w roku akademickim 2021/2022

 

 

lp

temat pracy magisterskiej

kierunek

Promotor/

1

Ekspresja genów kodujących interleukiny w wybranych liniach raka jelita grubego

BMUS

dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM/

 

2

Profil ekspresji genów powiązanych z macierzą zewnątrzkomórkową w ADSC hodowanych w układzie kokultury

BMUS

dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM/

 

3

Ekspresja genów kodujących markery molekularne uszkodzenia nerek w modelu in vitro

AM

dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM

4

Aktywność transkrypcyjna genów powiązanych ze stresem oksydacyjnym w komórkach raka jelita grubego

AM

dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM/

 

5

Aktywność transkrypcyjna genów związanych z apoptozą w starzejących się komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki

AM

dr hab. n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik

6

Ocena wpływu luteiny na poziom ekspresji wybranych genów systemu obrony antyoksydacyjnej w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki w warunkach in vitro

WF

dr hab. n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik

7

Ocena wpływu 5-fluorouracylu na profil ekspresji genów z rodziny IGF w komórkach wybranych linii raka jelita grubego

WF

dr hab. n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik/

 

 

 

lp

temat pracy licencjackiej

kierunek

Promotor

1

Mikro RNA jako markery molekularne chorób nerek

BML

dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM

2

Wpływ chorób cywilizacyjnych na potencjał regeneracyjny komórek macierzystych

BML

dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM

3

Rola szlaków sygnałowych TGF-β w chorobach zapalnych oka - aktualny stan wiedzy

BML

dr hab. n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik

4

Białka z rodziny SMAD -ich ekspresja i potencjalna rola w chorobach nowotworowych

BML

dr hab. n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik

 

Dane kontaktowe

Katedra Biologii Molekularnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 12 34
Email: biolmolfarm@sum.edu.pl